Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe

Projekty zrealizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym” (2019)

  Nr decyzji: PJ. re. 027.7.2019 z dnia 24.04.2019 r.
  Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

  Sprawozdanie

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej” (2018)

          Nr decyzji: HOR.re.027.3.2018
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (
IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym” (2018)

          Nr decyzji: HOR.re.027.3.2018
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (
IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 •  „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin (np. ditiokarbaminiany) w produktach pochodzących z upraw ekologicznych” (2018)

          Nr decyzji: HOR.re.027.3.2018
          Kierownik: prof. dr hab. Bożena Łozowicka (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 •  „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawach ekologicznych” (2017)

          Nr decyzji: HOR.re.027.26.2017
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność gleby” (2017)

          Nr decyzji: HOR.re.027.26.2017
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie
         Ulotka

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych” (2016)

          Nr decyzji: HORre-msz-078/22/16
          Kierownicy : dr hab. Jolanta Kowalska, dr hab. Anna Tratwal, dr Magdalena Jakubowska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie I
          Sprawozdanie II
          Model matematyczny

 

 • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych z podtematem – Ocena stosowania glebowych ulepszaczy mikrobiologicznych w uprawach rolniczych w systemie ekologicznym i w trakcie przestawiania na system produkcji ekologicznej w zależności od zróżnicowanego nawożenia” (2015)

          Nr decyzji: HORre-msz-780-15/15
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych z podtematem ‒ Przydatność dwóch mikrobiologicznych środków produkcji w uprawie i ochronie wybranych odmian ziemniaka i pszenicy w zależności od stosowanego nawożenia” (2015)

          Nr decyzji: HORre-msz-780-15/15
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Określenie dobrych praktyk przy wyborze metod ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych” (2014)

          Nr decyzji: HORre-029-1-1/14
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym” (2013)

          Nr decyzji: PKre-029-11-11/13
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich” (2013)

          Nr decyzji: PKre-029-12-12/13
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych” (2012)

          Nr decyzji: PKre-029-13-6/12
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Efektywne mikroorganizmy w rolnictwie ekologicznym” (2011)

          Nr decyzji: PKre-029-6-3/11
          Kierownik: dr Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym” (2011)

          Nr decyzji: RRre-029-7-4/11
          Kierownik: dr Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Ochrona roślin uprawianych w systemie ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania metod zastąpienia miedzi jako środka grzybobójczego” (2010)

          Nr decyzji: RRre-029-23-3041/10
          Kierownik: dr Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych” (2009)

          Nr decyzji: RR-re-401-21-169/09
          Kierownik: dr Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 • „Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych” (2008)

          Nr decyzji: RR-re-401-370/08
          Kierownik: dr Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 •  „Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV)” (2008)

          Nr decyzji: Zadanie nr 09/2008
          Kierownik: dr hab. Małgorzata Jeżewska (IOR – PIB)

          Sprawozdanie

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony