Promowane podstrony

Treść strony

  • Inne jednostki instytutu

W Instytucie działają również jednostki, które są wsparciem zakładów naukowych i zajmują się działalnością komercyjną, badawczą oraz upowszechnieniową. Jednymi z nich są unikalne w Polsce jednostki: Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów – świadcząca usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych roślin, a także udostępniania żywych kultur na potrzeby badań naukowych oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych – nowoczesny obiekt, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL3).

Certyfikowaną jednostką IOR – PIB, upoważnioną do prowadzenia badań skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, jest Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów (CBRA).

W strukturze Instytutu funkcjonuje również Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów (ECORA) ‒ jednostka upoważniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowywania ocen lub uwag dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków przed dopuszczeniem ich do obrotu i stosowania.

Działem, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie wyników badań pracowników naukowych IOR ‒ PIB jest Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania. W jego strukturze funkcjonują redakcje dwóch czasopism naukowych i biblioteka. Oferta ZTWiU obejmuje sprzedaż wydawnictw, organizację studiów podyplomowych, konferencji, szkoleń, jak również zajmuje się promowaniem Instytutu podczas wielu różnych wydarzeń rolniczych na terenie Polski.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony