Promowane podstrony

Treść strony

  • Oddziae i terenowe stacje

Instytut Ochrony Roślin – PIB posiada oddział w Sośnicowicach oraz trzy terenowe stacje doświadczalne: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie.

W Oddziale Sośnicowice funkcjonują nowoczesne laboratoria badające jakość, oryginalność i pozostałości środków ochrony roślin.

W Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku mieści się Laboratorium Chemiczne Bezpieczeństwa Żywności i Pasz, które zajmuje się głównie badaniami nad stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach, w kontekście wynikających z tego tytułu zagrożeń skażenia płodów i produktów spożywczych ich pozostałościami.

W Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu prowadzona jest działalności naukowo-badawcza i upowszechnieniowa w zakresie tworzenia naukowych i praktycznych podstaw ochrony roślin, szczególnie buraka cukrowego.

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie jest jedną z nielicznych jednostek w kraju, gdzie realizowane są specjalistyczne badania naukowe i komercyjne nad stonką kukurydzianą oraz omacnicą prosowianką.

Instytut posiada również Polową Stację Doświadczalną, w której prowadzone są doświadczenia polowe, oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny. Obie jednostki znajdują się w Winnej Górze (w woj. wielkopolskim).

Wszystkie jednostki Instytutu są przygotowane do prowadzenia badań wymaganych w procesie rejestracji m.in. środków ochrony roślin, nawozów i biostymulatorów. W siedzibie głównej, oddziale oraz stacjach terenowych IOR – PIB wykonywane są przedrejestracyjne badania skuteczności środków ochrony roślin, doświadczenia porejestrowe roślin uprawnych, analizy jakościowe plonów i ryzyka powstawania odporności agrofagów na środki ochrony, a także doświadczenia pokazowe i wdrożeniowe.

 

  • Sośnicowice3_2
  • Białystok3_2
  • Rzeszów3_2
  • Toruń3_2
  • Winna Góra3_2
  • mapka oddział i tsd2

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony