Promowane podstrony

Treść strony

 • Prof. dr hab. Marek Mrówczyński

 

PROF. DR HAB.
MAREK MRÓWCZYŃSKI

IOR – PIB w Poznaniu

 

Ekspert w dziedzinach:

szkodniki roślin rolniczych, integrowana ochrona i produkcja roślin rolniczych

 

kontakt: M.Mrowczynski@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1 października 1976 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

19701975 r. – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy;

19781979 r. – studia podyplomowe z Ochrony Roślin przy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

1991 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych za pracę doktorską pt. „Podatność odmian rzepaku ozimego na uszkodzenia przez szkodniki”;

2003 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego za pracę habilitacyjną pt. „Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami”;

2009 r. – otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego nadanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Korbas M., Mrówczyński M., Węgorek P., Kierzek R., Tratwal A., Danielewicz J., Roik K. 2020. Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, MRiRW, Warszawa, 59 ss.
 2. Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. Wydawnictwo IUNG – PIB; Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 502 ss.
 3. Mrówczyński M. (red.). 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Wydawnictwo Top Agrar Polska, Poznań, 368 ss.
 4. Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego i jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 264 ss.
 5. Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 153 ss.
 6. Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 286 ss.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • dyrektor IOR – PIB w latach 2007–2012 oraz od 2018–2021;
 • kierownik Zakładu Entomologii w latach 2014–2018;
 • w latach 2005–2007 kierownik Zespołu Badania Skuteczności Działania Zoocydów;
 • przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2017–2018;
 • od 2008 r. przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych;
 • kierownik i wykonawca wielu tematów statutowych, grantów i Programu Wieloletniego – opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz programów ochrony roślin przed szkodnikami;
 • wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodami za: wdrożenie łącznego stosowania agrochemikaliów (1995 r.), opracowanie strategii przeciwdziałania powstawania odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy (2012 r.) oraz za opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie integrowanej ochrony rzepaku ozimego w Polsce (2019 r.);
 • członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2007 r.);
 • członek Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (od 2007 r.);
 • członek Wielkopolskiego Zespołu PDO (od 2007 r.);
 • od 1983 r. członek założyciel Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a w latach 2003–2007 przewodniczący PTA;
 • od 1990 r. członek i wykładowca Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych;
 • od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych Ochrony Roślin i Rolnictwa Ekologicznego przy IOR – PIB;
 • od 2008 r. członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju;
 • od 2008 r. członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
 • do 2012 r. członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział II – Nauki Biologiczne i Rolnicze;
 • promotor 4 prac magisterskich i 3 doktoratów oraz opiekun 45 prac dyplomowych słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB;
 • od 1978 r. współautor Zaleceń Ochrony Roślin IOR – PIB;
 • autor 2500 prac: naukowych, książek, monografii, skryptów, podręczników, atlasów oraz opracowań popularnonaukowych, w tym opracowań dotyczących integrowanej ochrony roślin;
 • od 1995 r. członek Rady Naukowej IOR – PIB.

 

W wolnym czasie lubi: jeździć rowerem, wędrować, analizować źródła historyczne, fotografować przyrodę, słuchać muzyki.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony