Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr hab. Roman Krawczyk

 

DR HAB.
ROMAN KRAWCZYK

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin

 

Ekspert w dziedzinach:
regulacji zachwaszczenia w uprawach rolniczych, zwłaszcza roślin bobowatych grubonasiennych

 

kontakt: R.Krawczyk@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1.06.1996 r.

 

Zakres działalności badawczej / naukowej:

 • biologia chwastów i zmiany w strukturze zachwaszczenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz zmian w agrotechnice roślin uprawnych;
 • udoskonalanie technologii zwalczania chwastów poprzez optymalizację zabiegów chemicznego odchwaszczania roślin rolniczych;
 • opracowywanie programów zwalczania chwastów w uprawach małoobszarowych;
 • opracowywanie programów zwalczania chwastów w uprawach bobowatych grubonasiennych;
 • regulacja zachwaszczenia w systemie uprawy roślin rolniczych prowadzonych metodami ekologicznymi i integrowanymi;
 • ocena działania herbicydów w uprawach rolniczych w zakresie ich skuteczności i selektywności.

 

Przebieg kariery naukowej:

1996 r. – obrona pracy magisterskiej na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) po ukończeniu pięcioletnich studiów o specjalizacji: ochrona roślin;

2006 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;

2014 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Hofmeijer M., Melander B., Krawczyk R., Salonen J., Verwijst T., Zarina L., Gerowitt B. 2019. Problematic weed species in organic arable agriculture around the Baltic Sea: do fears meet facts? IOBC–WPRS Bulletin 143: 115-119.
 2. Dobosz R., Krawczyk R. 2019. Meloidogyne hapla development on growing legume plants. Plant Protection Science 55 (4): 273–276. DOI: https://doi.org/10.17221/156/2018-PPS
 3. Krawczyk K., Mrówczyński M. (red.). 2017. Metodyka integrowanej ochrony gryki dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 176 ss.
 4. Krawczyk R., Kierzek R., Adamczewski K. 2015. Changes in weed infestation of spring barley depending on variable pluvio-thermal conditions. Acta Agrobotanica 68 (3): 233-240.
 5. Sønderskov M., Fritzsche R., de Mol F., Gerowitt B., Goltermann S., Kierzek R., Krawczyk R., Bøjer O.M., Rydahl P. 2015. DSSHerbicide: Weed control in winter wheat with a decision support system in three South Baltic regions e Field experimental results. Crop Protection 76: 15-23.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • wdrażanie nowych rozwiązań w ochronie przed zachwaszczeniem upraw strączkowych;
 • propagowanie optymalizacji stosowania herbicydów w uprawach rolniczych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony