Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr hab. Joanna Zamojska

 

 

DR HAB.
JOANNA ZAMOJSKA

Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych

 

Zakres kompetencji zawodowych:
rolnictwo, agronomia, ochrona roślin, biologia 

 

kontakt: j.zamojska@iorpib.poznan.pl

Zakres działalności badawczej/naukowej:
chemiczna ochrona roślin, odporność owadów na insektycydy, toksyczność środków ochrony roślin dla pszczół, ochrona upraw przed zwierzętami łownymi

Zatrudniona w IOR-PIB od: 2000 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1995–2000 r. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii;

2011 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalizacja: ochrona roślin –  Instytut Ochrony Roślin–PIB;

2019 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo – Instytut Ochrony Roślin – PIB.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Moores G., Węgorek P., Zamojska J., Field L., Philippou D. 2012. The effect of a piperonyl butoxide/tau-fluvalinate mixture on pollen beetle (Meligethes aeneus) and honey bees (Apis mellifera). Pest Management Science 68(5): 795–800;
 2. Zamojska J., Węgorek P. 2014. Preliminary studies on the susceptibility level of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) to acetamiprid and chlorpyrifos in Poland and resistance mechanisms of the pest to acetamiprid. Journal of Insect Science 14(265): 1–6. (IF = 1,324; MNiSW = 30 pkt);
 3. Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Impact of selected active substances in insecticides on the behaviour of honey bees (Apis mellifera L.) and silver Y moths (Autographa gamma L.) after insecticide plant treatment. Fresenius Environmental Bulletin 24(5): 1742–1746;
 4. Zamojska J., Drożdżyński D., Węgorek P., Dworzańska D. 2018. An analysis of slow active ingredient permeation through insects’ cuticle as the mechanism of cabbage seed weevils’(Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) insensitivity to indoxacarb. Fresenius Environmental Bullettin 27(9): 5839–5848;
 5. Zamojska J., Danielewicz J., Jajor E., Wilk R., Horoszkiewicz-Janka J., Dworzańska D., Węgorek P., Korbas M., Bubniewicz P., Ciecierski W., Narkiewicz-Jodko J. 2018. The influence of foliar application of silicon on insect damage and disease occurence in field trials. Fresenius Environmental Bullettin 27(5A): 3300–3305.

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • opracowanie strategii zapobiegania odporności słodyszka rzepakowego – Nagroda MRiRW;
 • stałe opracowywanie i aktualizacja strategii zapobiegania odporności najważniejszych szkodliwych owadów;
 • określenie mechanizmów odporności na insektycydy u najważniejszych gatunków owadów;
 • stały monitoring odporności najważniejszych z gospodarczego punktu widzenia szkodliwych gatunków owadów;
 • udział w opracowaniu poradników sygnalizatora oraz metodyk ochrony roślin przed agrofagami.

 

Ekspert w dziedzinach: ochrona roślin, entomologia

W wolnym czasie lubi: podróże, historię Średniowiecza

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony