Promowane podstrony

Treść strony

 • Prof. dr hab. Paweł Węgorek

 

PROF. DR HAB.
PAWEŁ WĘGOREK

Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych

 

Ekspert w dziedzinach:

ochrona roślin, entomologia, szkody łowieckie

 

kontakt: P.Wegorek@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1987 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1981 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

1981–1986 r. – Zakład Biologii Rolnej i Leśnej PAN, ul. Bukowska, Poznań;

1987 r. (do chwili obecnej) – Instytut Ochrony Roślin – PIB, ul. Władysława Węgorka, Poznań;

2002 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – PIB;

2009 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – PIB;

2012 r. – otrzymanie tytułu naukowego profesora.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Zamojska J., Drożdżyński D., Węgorek P., Dworzańska D. 2018. An analysis of slow active ingredient permeation through insects’ cuticle as the mechanism of cabbage seed weevils’(Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) insensitivity to indoxacarb. Fresenius Environmental Bullettin 27 (9): 5839–5848.
 2. Zamojska J., Danielewicz J., Jajor E., Wilk R., Horoszkiewicz-Janka J., Dworzańska D., Węgorek P., Korbas M., Bubniewicz P., Ciecierski W., Narkiewicz-Jodko J. 2018. The influence of foliar application of silicon on insect damage and disease occurence in field trials. Fresenius Environmental Bullettin 27 (5A): 3300–3305.
 3. Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Impact of selected active substances in insecticides on the behaviour of honey bees (Apis mellifera L.) and silver Y moths (Autographa gamma L.) after insecticide plant treatment. Fresenius Environmental Bulletin 24 (5): 1742–1746.
 4. Zamojska J., Węgorek P. 2014. Preliminary studies on the susceptibility level of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) to acetamiprid and chlorpyrifos in Poland and resistance mechanisms of the pest to acetamiprid. Journal of Insect Science 14 (265): 1–6. DOI: 10.1093/jisesa/ieu127 
 5. Moores G., Węgorek P., Zamojska J., Field L., Philippou D. 2012. The effect of a piperonyl butoxide/tau-fluvalinate mixture on pollen beetle (Meligethes aeneus) and honey bees (Apis mellifera). Pest Management Science 68 (5): 795–800. DOI: 10.1002/ps.2328 

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • opracowanie strategii zapobiegania odporności słodyszka rzepakowego – nagroda MRiRW;
 • stałe opracowywanie i aktualizacja strategii zapobiegania odporności najważniejszych szkodliwych owadów;
 • określenie mechanizmów odporności na insektycydy u najważniejszych gatunków owadów;
 • stały monitoring odporności najważniejszych z gospodarczego punktu widzenia szkodliwych gatunków owadów;
 • udział w opracowaniu poradników sygnalizatora oraz metodyk ochrony roślin przed agrofagami;
 • wykonanie ekspertyz z zakresu szkód łowieckich na zlecenie sądów lub prokuratur;
 • wydanie monografii dotyczącej zwierząt łownych i wyrządzanych przez nie szkód.

 

W wolnym czasie lubi: łowiectwo, wędkarstwo, muzykę Boba Dylana, motoryzację, piłkę nożną.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2023