Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr Anna Nowacka

 

 DR  
ANNA NOWACKA

IOR – PIB

 

Ekspert w dziedzinach:

bezpieczeństwo żywności i pasz

 

kontakt: A.Nowacka@iorpib.poznan.pl

Zatrudniona w IOR – PIB od: 1984 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

14.03.2011 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych; praca doktorska pt. „Pozostałości fungicydów w owocach i warzywach w latach 1995–2004 oraz związana z nimi ocena ryzyka zdrowotnego konsumenta”

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Gnusowski B., Karol W., Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Rubaj J., Bielecka G. 2018. Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pasze Przemysłowe 27 (2): 46-48.
 2. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A, Frąckowiak D., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M.,  Hrynko I., Szpyrka E.,  Rupar J.,  Matyaszek A., Kurdziel A., Podbielska M., Słowik-Borowiec M., Szponik M. 2015. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2013). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 55 (4) 423-439.
 3. Mrówczyński M., Korbas M., Sosnowska D., Węgorek P., Piszczek J., Kierzek R., Bubniewicz P., Fiedler Ż., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Nowacka A., Pieczul K., Tratwal A., Wachowiak M., Zamojska J., Bandyk A., Pruszyński G., Roik K., Wachowiak H., Gacek E. 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom I. Podstawy integrowanej ochrony (M. Mrówczyński, red.). PWRiL Sp. z o.o., Poznań, 153 ss.
 4. Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w 2010 roku związane z pozostałościami środków ochrony roślin. 2012. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 141-145.
 5. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A.,  Frąckowiak D., Swoboda W. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno-zachodniej Polsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1101-1105.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • opracowanie pojedynczych i wieloskładnikowych metod analitycznych do oznaczania pozostałości środków ochrony roślin;
 • prowadzenie badań dynamik zanikania substancji czynnych środków ochrony roślin w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych dla celów rejestracji środków ochrony roślin;
 • ocena pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i żywności produkowanych metodami integrowanymi i ekologicznymi, badanych w ramach urzędowych kontroli prowadzonych przez PIORiN i IJHARS;
 • ocena narażenia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin pobierane z dietą;
 • ocena zagrożenia zbóż mikotoksynami;
 • współpraca z Zakładami Higieny Weterynaryjnej, badającymi pasze, w ramach zadań krajowego laboratorium referencyjnego (m.in. organizacja badań biegłości i szkoleń);
 • współpraca z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej;
 • współpraca z Kodeksem Żywnościowym;
 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025.

 

W wolnym czasie lubi: oddawać się lekturze, słuchać muzyki, wędrować i fotografować chmury.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2023