Promowane podstrony

Treść strony

  • Wydawnictwa

Instytut Ochrony Roślin – PIB prowadzi działalność wydawniczą niemal od początku swego istnienia. Obejmuje ona wydawanie publikacji naukowych i upowszechnieniowych z zakresu szeroko pojętej ochrony roślin.

Promujemy osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników IOR – PIB, publikując:
  • metodyki integrowanej ochrony różnych gatunków roślin uprawnych,
  • poradniki sygnalizatora ochrony roślin rolniczych,
  • rozprawy naukowe,
  • informatory,
  • materiały konferencyjne.

Cyklicznie wydajemy Zalecenia Ochrony Roślin Rolniczych. Są one dostępne w wersji książkowej, publikowanej co dwa lata (https://www.ior.poznan.pl/42,zalecenia-ochrony-roslin-na-lata-2018-19), lub w wersji elektronicznej jako aktualizowana na bieżąco baza środków ochrony roślin ( https://baza.ior.poznan.pl ).

Instytut Ochrony Roślin – PIB jest wydawcą dwóch czasopism naukowych poświęconych ochronie roślin:
  • Journal of Plant Protection Research (kwartalnika w języku angielskim),
  • Progress in Plant Protection (kwartalnika w języku polskim).

Głównym celem wydawania publikacji upowszechnieniowych (broszur, ulotek, plakatów) jest popularyzacja wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie oraz ich transfer do praktyki rolniczej.

Dokładamy wszelkich starań, aby publikacje wydawane przez IOR – PIB spełniały najwyższe standardy naukowe, etyczne i edytorskie.

  • Plagiat_logo_podstawowy_CMYK-1 — kopia

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony