Promowane podstrony

Treść strony

  • Wydawnictwa

W Instytucie Ochrony Roślin PIB wydawane są dwa czasopisma naukowe, które publikują artykuły naukowe z zakresu szeroko pojętej ochrony roślin. Tematyka publikowanych prac obejmuje m.in. wirusologię i bakteriologię, biologię molekularną i biotechnologię, fitopatologię, mykologię, entomologię, metody biologiczne, herbologię i technikę ochrony roślin oraz rolnictwo ekologiczne.

Journal of Plant Protection Research

  • JPPR

Wydawcy
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Komitet Nauk Agronomicznych – Polska Akademia Nauk

ISSN 1427-4345
eISSN 1899-007X

Czasopismo publikuje prace wyłącznie w języku angielskim (m.in. oryginalne, przeglądowe, krótkie komunikaty), po zweryfikowaniu przez system antyplagiatowy i uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

Wskaźniki
MEiN: 100 pkt
ICI Journals Master List 2017 ICV: 121.70
CiteScore 2017: 1.03
SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.38
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.836
H-index: 18

Bazy indeksujące/abstraktowe
Czasopismo Journal of Plant Protection Research indeksowane jest w wielu bazach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: AGRICOLA, AGRIS, AGRO, Clarivate Analytics (BIOSIS Preview, Zoological Record), CABI, CAS (Chemical Abstracts Services), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, Index Copernicus, ProQuest (relevant databases), Publons, SCOPUS, SHERPA/RoMEO.

Informacje szczegółowe o czasopiśmie oraz jego wersja elektroniczna dostępne na stronach:
http://www.plantprotection.pl/
http://journals.pan.pl/jppr

 

Progress in Plant Protection

  • Progress

Wydawcy
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin

ISSN 1427-4337
eISSN 2084-4883

Czasopismo publikuje recenzowane prace głównie w języku polskim, ze streszczeniami w języku angielskim (oryginalne, przeglądowe, krótkie komunikaty, recenzje książek).

 

 

Wskaźniki
MEiN: 40 pkt
ICI Journals Master List 2017: 88,12

Bazy indeksujące/abstraktowe
Czasopismo Progress in Plant Protection indeksowane jest w wielu bazach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: AGRIS, AGRO, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, CAB ABSTRACTS, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, SIGŻ, SCOPUS, Thomson Scientific

Informacje szczegółowe o czasopiśmie oraz jego wersja elektroniczna dostępne na stronie:
http://www.progress.plantprotection.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony