Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakeady naukowe

W strukturze Instytutu Ochrony Roślin – PIB funkcjonuje osiem zakładów naukowych: Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych, Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego, Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Mykologii oraz Wirusologii i Bakteriologii. Pracownicy zakładów naukowych stanowią wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową, badawczą i szkoleniową, która współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi, z instytucjami rządowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, a w szczególności z producentami płodów rolnych i warzyw. Wielu młodych naukowców Instytutu otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne prestiżowe wyróżnienia. W zakładach naukowych realizowane są zadania zlecone bezpośrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Wieloletniego, zadania statutowe, granty naukowe oraz liczne krajowe i międzynarodowe projekty. Naukowcy Instytutu publikują wyniki badań zarówno w czasopismach naukowych, jak i w popularnonaukowych, których odbiorcami są przede wszystkim producenci rolni. Wiele badań prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu ma znaczenie w nauce światowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową specyfiką każdego z Zakładów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony