Promowane podstrony

Treść strony

 • Biologia Molekularna i Biotechnologia

Główne kierunki badawcze

 • Badanie oddziaływań pomiędzy roślinami, patogenami (wirusy i bakterie) i szkodnikami oraz analiza zdolności i molekularnych podstaw przenoszenia patogenów przez szkodniki roślin (np. nicienie i owady).
 • Bezpieczeństwo i zdrowie zapylaczy:
  badanie wpływu stresów biotycznych i abiotycznych na ekspresję genów u zapylaczy,
  charakterystyka mikrobiomu zapylaczy (patogeny i symbionty).
 • Rola bakterii symbiotycznych w interakcjach roślina – szkodnik.
 • Badanie zakresu oraz molekularnych podstaw nabywania i szerzenia się odporności u agrofagów na pestycydy.
 • Badanie reakcji roślin na stresy abiotyczne (np. temperatura) i biotyczne.
 • Naturalne i syntetyczne czynniki indukujące wzrost i odporność roślin oraz badanie wpływu substancji chemicznych na rośliny i mikroorganizmy.
 • Opracowywanie konsorcjów bakteryjnych o określonych właściwościach w ramach integrowanej ochrony roślin, w celu ochrony roślin przed szkodnikami i zwiększenia ich plonowania, np. rozkład herbicydów, biologiczna ochrona roślin przed grzybami i przed chorobami przechowalniczymi, stymulacja plonowania, ułatwianie pobierania zasobów pokarmowych z gleby.
 • Diagnostyka i badania nad bakteriami promującymi wzrost roślin.
 • Opracowywanie molekularnych metod diagnostycznych do wykrywania, identyfikacji i różnicowania agrofagów zwierzęcych, m.in. wirusów, bakterii, nicieni, owadów (w oparciu o PCR, real-time PCR, HRM i ddPCR) oraz poszukiwanie sposobów ich zwalczania i redukcji rozprzestrzeniania się.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022