Promowane podstrony

Treść strony

 • Biologia Molekularna i Biotechnologia

Projekty krajowe

Projekty badawcze finansowane przez NCN

 1. „Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum – Oulema melanopus”. Projekt badawczy 2016/23/B/NZ9/03503. Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
 2. „Określenie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw procesu chorobowego w Solanum lycopersicum L. podczas infekcji wirusa nekrozy pomidora (ToTV)”. Projekt badawczy 2016/21/D/NZ9/02478. Kierownik: dr Przemysław Wieczorek.
 3. „Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA1 wirusa nekrozy pomidora (tomato torrado virus) w procesie replikacji i transmisji wirusa”. Projekt badawczy 2016/21/D/NZ9/02468. Kierownik: dr Marta Budziszewska.
 4. „Systemic Acquired Resistance (SAR) of plants against viruses: new elicitors and biological and molecular characterization of their mechanism of action”. Projekt badawczy UMO-2015/17/B/NZ9/01676. Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny.
 5. „Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana. Projekt badawczy 2014/13/B/NZ9/02002. Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
 6. „Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne arenaria”. Projekt badawczy 2014/13/N/NZ9/00703. Kierownik: mgr inż. Arnika Przybylska.
 7. „Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)”. Projekt badawczy 2011/N/NZ9/07131. Kierownik: dr Przemysław Wieczorek.
 8. „Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana benthamiana – wirus karłowatości orzecha ziemnego (PSV) i jego satRNA”. Projekt badawczy 2011/03/B/NZ9/01577. Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
 9. „Badania nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum  aestivum) w odpowiedzi na żerowanie Oulema spp. – szkodników zbóż”. Projekt badawczy 2011/03/B/NZ9/01598. Kierownicy: prof. dr hab. Felicyta Walczak/dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
 10. Analiza wirulencji wirusa nekrozy pomidora (ToTV) oraz wstępna charakterystyka molekularnych podstaw odporności pomidora Solanum lycopersicum na atak tego patogenu. Projekt badawczy NN310782040. Kierownik: dr Marta Budziszewska.
 11. Zróżnicowanie genetyczne populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na terenie Polski. Projekt badawczy NCN N N310728240. Kierownik: prof. dr hab. Jan Nawrot.

 

Projekty badawcze finansowane przez NCBR

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”. BIOSTRATEG III (2017–2020). Akronim: BioHerOd. Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR – PIB).

 

Projekty międzynarodowe

 1. COST Action FA1405. “Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop  protection and production”.
 2. COST FA0603 Action. “Plant Proteomics in Europe”.

 

Tematy realizowane w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016–2020

PW 2.1. „Ochrona  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  przed  przedostawaniem  i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów  stanowiących szczególne zagrożenia”.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony