Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

KIERUNKI BADAWCZE >

OFERTA

PROJEKTY

PUBLIKACJE

PRACOWNICY

GALERIA

KONTAKT

PLATFORMA SYGNALIZACJI AGROFAGÓW

Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów (MSA) jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych, a do zakresu działania należy w szczególności:

 • Prowadzenie monitoringu stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb sygnalizacji zabiegów ochrony roślin – serwis informacyjny Platforma Sygnalizacji Agrofagów
 • Opracowanie, modernizacja i aktualizacja metodyk dla prowadzenia monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów oraz oceny szkodliwości;
 • Coroczna ocena stanu fitosanitarnego i znaczenia gospodarczego najważniejszych agrofagów roślin uprawnych ora sugestie prognozowe;
 • Badania nad określeniem przydatności zasiewów mieszanych zgodnie z wymogami integrowanej ochrony;
 • Rejestracja terminów i dynamiki migracji mszyc dla wczesnej sygnalizacji występowania ważnych gospodarczo gatunków;
 • Badania nad doskonaleniem sygnalizacji chemicznego zwalczania najważniejszych chorób i szkodników rolniczych;
 • Doskonalenie metod prognozowania optymalnego terminu chemicznego zwalczania wybranych szkodników w roślinach okopowych;
 • Szkolenia w zakresie sygnalizacji i zwalczania agrofagów roślin rolniczych;

 

WYKONYWANE ZADANIA

 • nadzór nad prawidłowym działaniem Platformy Sygnalizacji Agrofagów,
 • stała aktualizacja bazy obserwatorów,
 • nadzór nad archiwizacją bazy danych z monitorowania agrofagów,
 • doskonalenie metod sygnalizacji chemicznego zwalczania najważniejszych chorób i szkodników rolniczych,
 • subletalny wpływ toksyn białka Cry/Vip na żywotność Agrotis exclamationis (L.),
 • badania wrażliwości larw Agrotis exclamationis L. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) na rodzime szczepy nicieni entomopatogenicznych,
 • badania wrażliwości larw Oulema spp. na rodzime szczepy nicieni entomopatogenicznych oraz w preparacie handlowym LARVANEM,
 • wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum - Oulema melanopus

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.