Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

Oferta usługowa

Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, oprócz działalności naukowo-badawczej, prowadzi również działalność związaną z upowszechnianiem i wdrażaniem wyników badań, biorąc udział  w opracowywaniu instrukcji, metodyk i zaleceń, a także organizowaniu szkoleń dla studentów, służb doradczych i producentów roślin.

  • Szkolenia w zakresie integrowanej ochrony roślin.
  • Szkolenia w zakresie sposobów, metod i narzędzi wspomagających monitorowanie i sygnalizację agrofagów.
  • Działania doradcze i wdrożeniowe w zakresie ochrony upraw okopowych przed szkodnikami glebowymi – szkolenia, wykłady, materiały dydaktyczne.
  • Opracowywanie systemów wspierających podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego.

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony