Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

Projekty krajowe

Projekty badawcze finansowane przez NCBR

  • Ochrona żyta przed rdzą źdźbłową poprzez wykorzystanie nowych zasobów genetycznych i innowacyjnych metod selekcji”; CORNET (2019–2021). Akronim: ProtectRye. Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR  PIB).
  • „Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz (Claviceps purpurea) i zminimalizowanie zanieczyszczenia ziarna żyta alkaloidami o akronimie NoErgot”; CORNET (20182019). Akronim: NoErgot. Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR  PIB).
  • „Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi”; CORNET (2017–2018). Akronim: RustControl. Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR – PIB).

 

Temat realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016–2020

PW 1.5. Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych.

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony