Promowane podstrony

Treść strony

  • Dr Marcin Baran

 

 

DR INŻ.
MARCIN BARAN

Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

 

Ekspert w dziedzinach:
rolnictwo, ochrona roślin, ogrodnictwo, leśnictwo

 

kontakt: M.Baran@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 2016 r.

 

Zakres działalności badawczej/naukowej:

monitoring i sygnalizacja ważniejszych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych

 

Przebieg kariery naukowej:

1996–2002 r. – Technikum Ogrodnicze w Nadrożu. Specjalizacja: Kształtowanie i ochrona terenów zielonych;

2003–2008 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny, specjalizacja: Ochrona środowiska przyrodniczego;

2006–2008 r. – Studium Przygotowania Pedagogicznego przy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

2008–2009 r. – staż zawodowy w nadleśnictwie Czerniejewo, RDLP Poznań;

2009–2016 r.uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Meteorologii na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska;

2009–2016 r. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Katedra Meteorologii na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska;

2016–2018 r. – Instytut Ochrony Roślin – PIB; Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin;

2018 r. (do chwili obecnej) – Instytut Ochrony Roślin – PIB; Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

  1. Tratwal A., Strażyński P., Korbas M., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Jakubowska M., Roik K., Wielkopolan B., Baran M., Bereś P.K., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2018. Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku  (A. Tratwal, E. Jajor, red.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 220 ss.
  2. Tratwal A., Bereś P.K., Korbas M., Danielewicz J., Jajor E., Hroszkiewicz-Janka J., Jakubowska M., Roik K., Baran M., Strażyński P., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2017. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż (A. Tratwal, W. Kubasik, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 248 ss.
  3. Tratwal A., Strażyński P., Mrówczyński M., Korbas M., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Jakubowska M., Roik K., Baran M., Wielkopolan B., Bereś P.K., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2017. Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych grubonasiennych (A. Tratwal, P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 173 ss.
  4. Danielewicz J., Korbas M., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Szołkowska A., Nowaczyk K., Tratwal A., Strażyński P., Fiedler Ż., Pruszyński G., Wachowiak H., Paradowski A., Kierzek R., Matysiak K., Noworolnik K., Sułek A., Stroiwąs A., Zych J., Najewski A, Obst A., Gorzała G., Matyjaszczyk E., Baran M. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji owsa dla doradców (J. Danielewicz, M. Korbas, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 138 ss.
  5. Urbaniak M., Chojnicki B.H., Danielewska A., Baran M., Olejnik J. 2010. Estimation of net carbon and water exchange at a Scots pine forest stand in Poland. Atmospheric heat and mass exchange research (B.H. Chojnicki, red.). Acta Agrophysica 179: 26-40.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

  • opracowanie poradników sygnalizatora oraz metodyk ochrony roślin rolniczych przed agrofagami,
  • współtworzenie i dynamiczne rozwijanie Platformy Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl).

 

W wolnym czasie lubi: ciszę, spokój i obcowanie z naturą.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony