Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr Jakub Danielewicz

 

 

DR INŻ.
JAKUB DANIELEWICZ

Zakład Mykologii

 

Ekspert w dziedzinach:
choroby roślin zbóż i rzepaku

 

kontakt: J.Danielewicz@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 2009 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

2003–2009 r. – ukończenie studiów na Akademii Rolniczej w Poznaniu, na kierunku rolnictwo (specjalizacja: ochrona roślin);

10.07.2009 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera i obrona pracy magisterskiej pt. „Wpływ nalistnego stosowania fungicydów na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej”; praca pod kierunkiem dr inż. Zuzanny Sawińskiej;

10.12. 2015 r. – rozpoczęcie studiów doktoranckich w IOR – PIB w Poznaniu; promotor: prof. dr hab. Marek Korbas.

2021 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, rozprawa doktorska pt. „Porażenie odmian owsa przez grzyby oraz możliwości ich ograniczania za pomocą fungicydów”, promotor: prof. dr hab. Marek Korbas, promotor pomocniczy: dr Joanna Horoszkiewicz-Janka.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Korbas M., Paradowski A., Węgorek P., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Danielewicz J., Czyczewski M., Dworzańska D. 2017. Vademecum środków ochrony roślin. Wydawnictwo Agronom, Poznań, 676 ss.
 2. Korbas M., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J. 2018. Atlas chorób roślin rolniczych. Hortpress, Warszawa, 219 ss.
 3. Jørgensen L.N., Matzen N., Hansen J.G., Semaskiene R., Korbas M., Danielewicz J., Glazek M.,  Maumene C., Rodemann B., Weigand S., Hess M., Blake J., Clark B., Kildea S., Batailles C., Ban R.,  Havis N., Treikale O. 2018. Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe. Crop Protection 105: 16-27. DOI: 1016/j.cropro.2017.10.01
 4. Jajor E., Świerczyńska I., Perek A., Horoszkiewicz-Janka J., Sobiech Ł., Danielewicz J., Korbas M., Skrzypczak S. 2018. Wpływ dodatku adiuwantów na skuteczność fungicydów w ograniczaniu wzrostu patogenów w warunkach in vitro. Przemysł Chemiczny 97 (70): 1131-1135. DOI: 15199/62.2018.7.19
 5. Majka M., Kwiatek M., Korbas M., Danielewicz J., Gawłowska M., Góral T., Wiśniewska H. 2018. Eyespot resistance of winter wheat breeding lines evaluated with the marker-assisted selection and inoculation tests at the seedling and adult plant stage. Journal of Plant Protection Research 58 (4): 387–394. DOI: 24425/jppr.2018.124651.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • autor wielu prac naukowych i publikacji z zakresu ochrony roślin przed chorobami, współautor książek z tematyki ochrony roślin;
 • pomysłodawca i współautor pierwszego polskiego „Vademecum środków ochrony roślin”;
 • uczestnik i wykonawca wielu projektów badawczych, np. polski koordynator grantu w ramach 7 Programu Ramowego UE (FP7 ERANET – C-IPM Projekt, umowa numer 618110);
 • uczestnik i prezenter podczas spotkania Komisji ds. Rolnictwa w ramach Parlamentu Europejskiego;
 • ceniony ekspert z zakresu stosowania fungicydów w Polsce;
 • odznaczony odznaką: Zasłużony dla Rolnictwa (z nadania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

W wolnym czasie lubi: podróżować i spędzać czas z rodziną.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony