Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr hab. Dariusz Drożdżyński

 

DR HAB.
DARIUSZ JERZY DROŻDŻYŃSKI

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin

 

Ekspert w dziedzinach:
pozostałości środków ochrony roślin

 

kontakt: D.Drozdzynski@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1994 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

19891994 r. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, specjalizacja chemia środowiska;

1994 r. – uzyskanie tytułu magistra chemii i początek pracy w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu;

2004 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii (Instytut Ochrony Roślin – PIB);

2021 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo nadany przez Radę Naukową IOR – PIB.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., Kruć R. 2019. The migration of pesticide residues in groundwater at a bank filtration site (Krajkowo well field, Poland). Environmental Earth Sciences  78 (20): 593. DOI: 10.1007/s12665-019-8598-0
 2. Chmist J., Szoszkiewicz K., Drożdżyński D. Behavioural responses of Unio tumidus freshwater mussels to pesticide contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 77 (3): 432-442. DOI: 10.1007/s00244-019-00649-2
 3. Walorczyk S., Drożdżyński D., Gnusowski B. 2011. Multiresidue determination of 160 pesticides in wines employing mixed-mode dispersive-solid phase extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry. Talanta 85 (4): 1856-1870. DOI: 10.1016/j.talanta.2011.07.029
 4. Drożdżyński D., Kowalska J. 2009. Rapid analysis of organic farming insecticides in soil and produce using ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry 394 (8): 2241-2247. DOI: 10.1007/s00216-009-2931-5.
 5. Drożdżyński D. 2008. Studies on residues of pesticides used in rape plants protection in surface waters of intensively exploited arable lands in Wielkopolska Province of Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 15 (2): 231-235.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • opracowanie metody analizy insektycydów pochodzenia naturalnego w produktach roślinnych i glebie;
 • opracowanie i wdrożenie szeregu metod analizy pozostałości pestycydów w materiale roślinnym techniką chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorami mas;
 • opracowanie i wdrożenie do rutynowej analizy multipozostałościowej metody badania pestycydów w wodzie;
 • badania przemieszczania się pozostałości środków ochrony roślin w wodach podziemnych oraz w zlewniach rzek na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo;
 • badania przemian środków ochrony roślin w środowisku.

 

W wolnym czasie lubi: wędkować (zwłaszcza wędkarstwo spinningowe), długie spacery z psem, podróże połączone ze zwiedzaniem.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony