Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB
tel.: +48 61 864 9075, +48 668 122 812
e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony