Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Mykologii

Zakład Mykologii prowadzi badania naukowe nad grzybami chorobotwórczymi roślin rolniczych i ich zwalczaniem. Nowe kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu opierają się m.in. na zastosowaniu technik serologicznych i technik biologii molekularnej.

Obecnie prowadzone są prace badawcze, w których ocenia się występowanie i szkodliwość sprawców chorób w wielu ważnych gospodarczo uprawach rolniczych (zbożach, rzepaku, kukurydzy, roślinach bobowatych).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony