Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Mykologii

Projekty krajowe

Projekt badawczy finansowany przez NCN 

„Analiza genetyczna odporności na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem wysoko-przepustowych technologii sekwencjonowania i mapowania”; HARMONIA, edycja 8 (2017–2020). Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Maciej Karłowski (UAM).

Projekty badawcze finansowane przez NCBR

  • „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego”. BIOSTRATEG II (2016–2019). Akronim: GyroScan.  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski (IA PAN).
  • „Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi”. CORNET (2017–2018). Akronim: RustControl. Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR – PIB).
  • Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz (Claviceps purpurea) i zminimalizowanie zanieczyszczenia ziarna żyta alkaloidami o akronimie NoErgot”. CORNET (20182019). Akronim: NoErgot. Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR PIB).

Inne projekty badawcze

  • „Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce”. Zadanie badawcze nr 50 (20142020). Źródło finansowania MRiRW.
  •  „Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides” HORhn 01–9/11 (20092020). Źródło finansowania MRiRW.
  • Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management. Zadanie badawcze: WP2 Innovative IPM solutions for winter-wheat based rotation; WP7 IPM solutions for protected vegetables FP7-KBBE-2010-4. Projekt nr 265865 (20112015).
  • „Coordinated Integrated Pest Management in Europe” 7 PR UNII EUROPEJSKIEJ nr umowy 618110: Akronim projektu: C-IPM  (2014-2016).

 

Tematy realizowane w ramach Programu Wieloletniego  IOR – PIB  na lata 2016–2020 

PW 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”
PW 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”
PW 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych upraw małoobszarowych”
PW 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”
PW 1.5.  „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”
PW 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony