Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Mykologii

Zakład Mykologii prowadzi badania naukowe nad grzybami chorobotwórczymi roślin rolniczych i ich zwalczaniem. Nowe kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu opierają się m.in. na zastosowaniu technik serologicznych i technik biologii molekularnej.

Obecnie prowadzone są prace badawcze, w których ocenia się występowanie i szkodliwość sprawców chorób w wielu ważnych gospodarczo uprawach rolniczych (zbożach, rzepaku, kukurydzy, roślinach bobowatych).

Główne kierunki badawcze

  • Badanie odporności grzybów chorobotwórczych na stosowane fungicydy.
  • Badanie przydatności środków opartych na substancjach pochodzenia naturalnego o różnych mechanizmach działania (stymulatory odporności, stymulatory wzrostu i rozwoju, fungistatyki) do ochrony roślin rolniczych.
  • Badanie zagrożenia występowania P. brassicae w danym rejonie przy wykorzystaniu metod detekcji kiły kapusty w glebie (badania gleby na obecność sprawcy kiły kapusty).
  • Badania nad odpornością odmian poszczególnych gatunków roślin rolniczych na porażenie przez sprawców chorób.
  • Identyfikacja nowych patogenów występujących na różnych gatunkach roślin w Polsce przy wykorzystaniu metod biologii molekularnej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony