Promowane podstrony

Treść strony

 • Zakead Mykologii

Zakład Mykologii jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin-PIB powołaną w celu prowadzenia badań naukowych nad grzybami chorobotwórczymi roślin rolniczych i ich zwalczaniem.
 
W Zakładzie Mykologii kontynuowane są badania zapoczątkowane między innymi przez Panią Profesor dr hab. Zofię Pokacką oraz doc. dr hab. Stanisława Wnękowskiego.
 
Pracownicy Zakładu zajmują się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z fitopatologią roślin rolniczych oraz badaniami mykologicznymi. Obecnie prowadzone są prace badawcze, w których ocenia się występowanie i szkodliwość sprawców chorób w wielu ważnych gospodarczo uprawach rolniczych (zbożach, rzepaku, kukurydzy, roślinach bobowatych). Ważnym sukcesem dla Zakładu Mykologii było wprowadzenie nowych kierunków działalności,  w tym badań opartych na technikach serologicznych i biologii molekularnej. 

 

Zakres działalności:

 • Badanie odporności grzybów chorobotwórczych na stosowane fungicydy.
 • Oznaczanie zawartości mykotoksyn wytwarzanych przez Fusarium spp. w ziarnie zbóż.
 • Badania nad zastosowaniem środków opartych na substancjach pochodzenia naturalnego o różnych mechanizmach działania (stymulatory odporności, stymulatory wzrostu i rozwoju, fungistatyki) w ochronie roślin rolniczych.
 • Wykorzystanie metod detekcji kiły kapusty w glebie w celu określenia zagrożenia występowania P. brassicae w danym rejonie (badania gleby na obecność sprawcy kiły kapusty).
 • Badania nad opornością odmian poszczególnych gatunków roślin rolniczych na porażenie przez sprawców chorób.
 • Ocena odporności/tolerancji na porażenie przez P. brassicae odmian lub linii hodowlanych rzepaku dla placówek zajmujących się hodowlą odmian i ich badaniem.
 • Zastosowanie metod biologii molekularnej do identyfikacji nowych patogenów występujących na różnych gatunkach roślin w Polsce.
 • Badanie odporności patogenów na stosowane substancje czynne fungicydów.
 • Ocena zasiedlenia ziarna/nasion przez grzyby.
 • Badania wdrożeniowe na zlecenie firm produkujących fungicydy przed ich wprowadzeniem na rynek w Polsce. Sposób wykonywania badań oparty jest na standardach  EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).
 • Opracowywanie kompleksowych programów i zaleceń ochrony przed chorobami ważnych gospodarczo roślin rolniczych.
 • Działalność doradcza - analizy mykologiczne materiału roślinnego.
 • Szkolenia z zakresu ochrony roślin dla studentów UP i studiów podyplomowych oraz pracowników Doradztwa Rolniczego, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przemysłu rolno-spożywczego i producentów rolnych.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony