Promowane podstrony

Treść strony

 • Zakead Mykologii

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF)

 

 1. WĘGOREK P., KORBAS M., JAJOR E., ZAMOJSKA J., BANDYK A., DANIELEWICZ J. 2014.  Influence of Capreoluscapreolus L. And Cervuselaphus L. feeding simulation ondisease incidence rate and winter rape yielding. Fresenius Environmental Bulletin (23) 7a: 1610 – 1617.
 2. BUDKA A., ŁACKA A., GAJ R., JAJOR E., KORBAS M. 2015.  Predicting winter wheat yields by comparing regression equations. Crop Protection, Volume 78, December 2015,  84-91.
 3. PIECZUL K., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., PEREK A., ŚWIERCZYŃSKA I. 2015. The risk of production of mycotoxins in cereal grain by the chemotypes of Fusarium spp. Fresenius Environmental Bulletin 24 (8): 2527-2533.
 4. KWIATEK M., WIŚNIEWSKA H., KACZMAREK Z., KORBAS M., GAWŁOWSKA M., MAJKA M., PANKIEWICZ K., DANIELEWICZ J., BELTER J. 2015. Using markers and field evaluation to identify the source of eyespot resistance gene Pch1 in the collection of wheat breeding lines. Cereal Research Communications, 43 (4): 638–648.
 5. KORBAS M., JAJOR E., DANIELEWICZ J., PEREK A., HOROSZKIEWICZ-JANKA J. 2016. Skuteczność wybranych fungicydów w zależności od właściwości fizycznych roztworu. Przemysł Chemiczny 95/7: 1395–1397.
 6. HOROSZKIEWICZ-JANKA J. 2016. Zawartość mikotoksyn w ziarnie pszenicy ozimej pochodzącym z różnych systemów uprawy. Przemysł Chemiczny 95/7: 1388–1389.
 7. KORBAS M., WĘGOREK P., ZAMOJSKA J., DANIELEWICZ J., JAJOR E., DWORZAŃSKA D., HOROSZKIEWICZ-JANKA J. 2016. Influence of Capreoluscapreolus L. and Cervuselaphus L. feeding simulation on disease incidence rate and maize yielding. Fresenius Environmental Bulletin 25 (10): 4269–4276.
 8. PIECZUL K., PEREK A. 2016. First Report of Paraphaeosphaeria recurvifoliae on Yucca filamentosa in Western Poland. Plant Disease 100 (5): 1018.
 9. SAWINSKA Z., SOBIECH Ł., DANIELEWICZ J., PEREK A., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., SKRZYPCZAK G. 2016. Wpływ związków powierzchniowo czynnych na skuteczność fungicydów z grupy triazoli. Przemysł Chemiczny 95/6: 1141–1143.
 10. HOROSZKIEWICZ-JANKA J., PEREK A., KORBAS M., JAJOR E., DANIELEWICZ J., SOBIECH Ł. 2017. Ograniczanie wzrostu Colletotrichum lupini przy użyciu wybranych substancji czynnych fungicydów w warunkach in vitro. Przemysł Chemiczny (w druku).
 11. PIECZUL K., WĄSOWSKA A. 2017. The application of next-generation sequencing (NGS) for monitoring of Zymoseptoria tritici QoI resistance. Crop Protection 92:143-147.
 12. PIECZUL K., JAJOR J., PEREK A., ŚWIERCZYŃSKA I. 2017. First report on Mycosphaerella mori on Morus nigra nad M. rubra in Poland. Journal of Plant Pathology Vol 99, No 1. 300.
 13. ZAMOJSKA J., DANIELEWICZ K., JAJOR E., WILK R., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., DWORZAŃSKA D., WEGOREK P., KORBAS M., CIECIERSKI W., NARKIEWICZ-JODKA J.  2018. The influence of foliar application of silicon on insect damage and disease occurrence in field trials. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (5A): 3300–3305.
 14. JAJOR E.,  ŚWIERCZYŃSKA I., PEREK A., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., SOBIECH Ł., DANIELEWICZ J., KORBAS M., SKRZYPCZAK G. 2018. Wpływ dodatku adiuwantów na skuteczność fungicydów w ograniczaniu wzrostu patogenów w warunkach in vitro. Przemysł Chemiczny, 97 (70): 1131–1135.
 15. NISTRUP JORGENSEN L., NIELS M., GRONBECH HANSEN J., R. SEMASKIENE, M. KORBAS, J. DANIELEWICZ,  M. GŁAZEK, C. MAUMENE, B. RODEMANN, S. WEIGAND, M. HESS, J. BLAKE, B. CLARK, S. KILDEA, C. BATAILLES, R. BAN, N. HAVIS, O. TREIKALE. 2018. Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe. Crop Protection, Vol. 105, pp. 15-27.
 16. ZAMOJSKA J., DANIELEWICZ K., JAJOR E., WILK R., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., DWORZAŃSKA D., WEGOREK P., KORBAS M., CIECIERSKI W., NARKIEWICZ-JODKA J.  2018. The influence of foliar application of silicon on insect damage and disease occurrence in field trials. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5): 3300-3305.
 17. JAJOR E.,  M. KORBAS, I. ŚWIERCZYŃSKA, A. PEREK, J. DANIELEWICZ, Ł.    SOBIECH. 2018. Wpływ wybranych substancji czynnych fungicydów na ograniczanie   wzrostu Sclerotinia sclerotiorum w zależności od właściwości fizyko-chemicznych roztworu w warunkach in vitro. Przemysł Chemiczny 97(70):1131-1135.
 18. PIECZUL K. 2018. First report of Sclerotinia sclerotiorum on Verbena bonariensis in Poland. 2018. Journal of Plant Pathology, 102:1027.
 19. PIECZUL K., PEREK A., KUBIAK K. 2018. Detection of Tilletia caries, Tilletia laevis and Tilletia controversa wheat grain contamination using loop-mediated isothermal DNA amplification (LAMP) Journal of Microbiological Methods, 154:141-146.
 20. PIECZUL K., ŚWIERCZYŃSKA I. 2018. Distribution of Zymoseptoria tritici mating types in western Poland Cereal Research Communications, 46(3): 460-466.
 21. PIECZUL K., ŚWIERCZYŃSKA I., BYCZKOWSKA K., PEREK A., DRAPIKOWSKA M. 2018. First report of Fusarium cerealis on Anthoxanthum aristatum Boiss. in Poland Journal of Plant Pathology, 100: 601.
 22. PISZCZEK J., PIECZUL K., KINIEC A. 2018. First report of G143A strobilurin resistance in Cercospora beticola in sugar beet (Beta vulgaris) in Poland. Journal of Plant Diseases and Protection, 125:  99–101.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony