Promowane podstrony

Treść strony

 • ZakeNd Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

Główne kierunki badawcze

 • Monitoring stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb sygnalizacji zabiegów ochrony roślin – serwis informacyjny „Platforma Sygnalizacji Agrofagów”.
 • Opracowanie, modernizacja i aktualizacja metodyk dla prowadzenia monitoringu w celu krótko- i długoterminowego prognozowania agrofagów oraz oceny ich szkodliwości.
 • Coroczna ocena stanu fitosanitarnego i znaczenia gospodarczego najważniejszych agrofagów roślin uprawnych oraz sugestie prognozowe.
 • Badania nad określeniem przydatności zasiewów mieszanych zgodnie z wymogami integrowanej ochrony.
 • Rejestracja terminów i dynamiki migracji mszyc dla wczesnej sygnalizacji występowania ważnych gospodarczo gatunków.
 • Badania nad doskonaleniem sygnalizacji chemicznego zwalczania najważniejszych chorób i szkodników rolniczych.
 • Doskonalenie metod prognozowania optymalnego terminu chemicznego zwalczania wybranych szkodników w roślinach okopowych.

 

Inne badania/zadania

 • Szkolenia w zakresie sygnalizacji i zwalczania agrofagów roślin rolniczych.
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem Platformy Sygnalizacji Agrofagów, stała aktualizacja bazy obserwatorów, nadzór nad archiwizacją bazy danych z monitorowania agrofagów.
 • Doskonalenie metod sygnalizacji chemicznego zwalczania najważniejszych chorób i szkodników rolniczych.
 • Badania subletalnego wpływu toksyn białka Cry/Vip na żywotność Agrotis exclamationis (L.).
 • Badania wrażliwości larw Agrotis exclamationis L. (Lepidoptera: Noctuidae) na rodzime szczepy nicieni entomopatogenicznych.
 • Badania wrażliwości larw Oulema spp. na rodzime szczepy nicieni entomopatogenicznych oraz w preparacie handlowym Larvanem.
 • Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina–owad w układzie Triticum aestivumOulema melanopus.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony