Promowane podstrony

Treść strony

 • Entomologia

Główne kierunki badawcze

 • Badania w zakresie ochrony roślin rolniczych przed szkodliwymi gatunkami: nicieni, ślimaków, owadów, zwierząt łownych oraz ptaków.
 • Poznanie występowania, biologii, ekologii i etologii wybranych gatunków agrofagów wraz z opracowaniem metod zapobiegania ich występowaniu i szkodliwości.
 • Wykrywanie i diagnostyka nowych organizmów szkodliwych oraz ocena ich zagrożenia dla produkcji roślinnej i bioróżnorodności.
 • Monitoring odporności wybranych gatunków szkodników na środki ochrony roślin oraz badania nad identyfikacją mechanizmów odporności.
 • Ocena wpływu substancji czynnych środków ochrony roślin na owady zapylające (pszczoła miodna, trzmiel ziemny) i inne organizmy pożyteczne.
 • Badania nad zdolnością nicieni, ślimaków i owadów do przenoszenia patogenów roślin.
 • Ocena odporności odmianowej roślin rolniczych na wybrane agrofagi.
 • Badania skuteczności biologicznej: nematocydów, moluskocydów, insektycydów i repelentów oraz opracowanie zaleceń ich stosowania.
 • Poszukiwanie i badanie niechemicznych metod i środków oraz technik ich stosowania do ochrony upraw przed nicieniami, ślimakami, owadami i zwierzętami łownymi.
 • Badania wpływu zmian klimatu i technologii uprawy na szkodniki roślin (owady, ślimaki, nicienie, zwierzynę łowną) oraz organizmy pożyteczne (pszczoły, biegaczowate).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony