Promowane podstrony

Treść strony

  • Entomologia

Oferta usługowa

  • Identyfikacja nicieni, ślimaków i wybranych owadów oraz ocena ich zagrożenia dla roślin uprawnych.
  • Prowadzenie badań efektywności substancji naturalnych i syntetycznych oraz środków ochrony roślin przeznaczonych do kontroli wybranych agrofagów.
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie oceny szkód uodparniania się owadów na insektycydy i strategii ich ograniczania w uprawach rolniczych powodowanych przez nicienie, ślimaki, owady i zwierzęta łowne.

Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych, oprócz działalności naukowo-badawczej i usługowej, prowadzi również działalność związaną z upowszechnianiem i wdrażaniem wyników badań, biorąc udział  w opracowywaniu instrukcji, metodyk, zaleceń i szkoleń dla studentów, służb doradczych i producentów roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony