Promowane podstrony

Treść strony

  • Entomologia

Tematy realizowane w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016–2020

PW 1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora.
PW 1.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych.
PW 1.3. Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych.
PW 1.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół.
PW 1.5. Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych.
PW 2.1. Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony