Promowane podstrony

Treść strony

  • Entomologia

Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Zarządzający Zakładem: prof. dr hab. Paweł Węgorek
tel.: +48 61 864 9081
e-mail: p.wegorek@iorpib.poznan.pl

Kontakt:
dr hab. Joanna Zamojska
tel.: +48 61 864 9081
e-mail: j.zamojska@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony