Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakeady naukowe

W strukturze Instytutu Ochrony Roślin – PIB funkcjonuje dziewięć zakładów naukowych:

  • Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  • Zakład Biologii Molekularnej i Biotechnologii
  • Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych
  • Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
  • Zakład  Metod Biologicznych
  • Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
  • Zakład Mykologii
  • Zakład Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
  • Zakład Wirusologii i Bakteriologii

Pracownicy zakładów naukowych stanowią wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową, badawczą i szkoleniową, która współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi, z instytucjami rządowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz z producentami rolnymi.

W zakładach naukowych realizowane są zadania zlecone bezpośrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Wieloletniego, zadania statutowe, granty naukowe oraz liczne krajowe i międzynarodowe projekty. Naukowcy Instytutu publikują wyniki badań zarówno w czasopismach naukowych, jak i w popularnonaukowych, których odbiorcami są przede wszystkim producenci rolni.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową specyfiką każdego z Zakładów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony