Promowane podstrony

Treść strony

 • ZH_pol

Główne kierunki badawcze

 • Biologia chwastów i zmiany w strukturze zachwaszczenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz zmian w agrotechnice roślin uprawnych.
 • Aspekty stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, w tym retardantów i biostymulatorów w uprawach rolniczych.
 • Badania nad uodparnianiem się chwastów na herbicydy oraz opracowywanie strategii zapobiegania temu zjawisku.
 • Udoskonalanie technologii zwalczania chwastów poprzez optymalizację zabiegów chemicznego odchwaszczania roślin rolniczych.
 • Opracowywanie programów zwalczania chwastów w uprawach małoobszarowych.
 • Opracowywanie programów zwalczania chwastów w uprawach bobowatych grubonasiennych.
 • Regulacja zachwaszczenia w systemie uprawy roślin rolniczych prowadzonych metodami ekologicznymi i integrowanymi.
 • Wpływ adiuwantów na skuteczność działania i selektywność środków ochrony roślin.
 • Ocena działania herbicydów, regulatorów i stymulatorów wzrostu w uprawach rolniczych w zakresie ich skuteczności i selektywności.
 • Łączne stosowanie herbicydów oraz regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz nawozów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony