Promowane podstrony

Treść strony

  • Herbologia

Projekty krajowe

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”; BIOSTRATEG III (2017–2020). Akronim: BioHerOd*. Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR – PIB).
Projekt badawczy współfinansowany przez NCBR.

 

Projekty międzynarodowe

  • „Różnorodność upraw i chwastów”; 7. Program Ramowy UE CoreOrganicPlus (2015–2018). Akronim: PRODIVA. Kierownik: prof. Bo Melander (Aarhus University).
    Projekt badawczy współfinansowany przez NCBR.
  • “Joint use of Danish Decision Support System (DSS) for minimizing use and outflows of herbicides”; Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2010–2014). Kierownik: Per Rydahl (Aarhus University).
  • „Ograniczenie stosowania pestycydów i redukcja ryzyka w europejskich systemach upraw z Integrowaną Ochroną Roślin”; 7. Program Ramowy UE, KBBE-2010-4 (2011–2015). Akronim: PURE. Kierownik: dr Francoise Lescourret (INRA).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony