Promowane podstrony

Treść strony

  • Herbologia

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

p.o. Kierownika Zakładu: dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
tel.: +48 61 864 9129
e-mail: k.matysiak@iorpib.poznan.pl

Kierownik Zakładu: dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB
tel.: +48 61 864 9059
e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony