Promowane podstrony

Treść strony

  • RZD Winna Góra

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze prowadzi działalność na powierzchni 474 ha (uprawy polowe – 435 ha, oraz łąki i pastwiska – 39 ha). Najważniejszymi roślinami w płodozmianie są: pszenica ozima (25%), rzepak ozimy (23%), kukurydza na ziarno i kiszonkę (35%), buraki cukrowe (5%), pozostałe (12%). Oprócz produkcji roślinnej w gospodarstwie utrzymywane jest stado opasów bydła ras mięsnych – 280 sztuk. Działalność produkcyjna oparta jest o najnowsze technologie i stan wiedzy rolniczej oraz zasady zintegrowanego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów rodzimej przyrody. Dodatkowo gospodarstwo pełni bazę dla doświadczeń łanowych zakładanych przez IOR  PIB.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony