Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty_grafika www

Głównym celem działalności  Działu Projektów jest wsparcie pracowników naukowo-badawczych w pozyskiwaniu i realizacji projektów. Jednostka prowadzi stały przegląd warunków i zasad konkursów na projekty naukowe, współpracuje celem tworzenia zespołów projektowych (zarówno w ramach grup naukowców w IOR – PIB, jak i z konsorcjantami zewnętrznymi), pomaga w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, raportów i zestawień, gromadzi i archiwizuje dokumentację projektową, monitoruje trwałość rezultatów zakończonych projektów, prowadzi rejestr projektów i sprawozdań.

Działu Projektów współdziała z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania w zakresie publikacji informacji o projektach oraz promocji ich rezultatów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony