Promowane podstrony

Treść strony

  • Inne jednostki instytutu

W Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym działają również jednostki, które są wsparciem zakładów naukowych i zajmują się działalnością komercyjną, badawczą oraz upowszechnieniową. Należą do nich m.in. dwie unikalne w Polsce jednostki: Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów – świadcząca usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych roślin, a także udostępniania żywych kultur na potrzeby badań naukowych, oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych – nowoczesny obiekt, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL3).

Certyfikowaną jednostką IOR – PIB, upoważnioną do prowadzenia badań skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, jest Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów (CBRA).

W strukturze Instytutu funkcjonuje również Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów (ECORA) – jednostka upoważniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowywania ocen lub uwag dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków przed dopuszczeniem ich do obrotu i stosowania.

Upowszechnianiem wyników badań pracowników naukowych IOR – PIB zajmuje się Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania. Oferta Zakładu obejmuje sprzedaż wydawnictw, organizację studiów podyplomowych, konferencji, szkoleń, a także promocję Instytutu podczas wielu różnych wydarzeń rolniczych na terenie Polski. W strukturze Zakładu funkcjonują również redakcje dwóch czasopism naukowych oraz biblioteka.

Wsparcie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych stanowi zakres działalności Działu Projektów. Jednostka współpracuje z pracownikami naukowo-badawczymi w zakresie przeglądu konkursów, interpretacji wytycznych, wyszukiwania konsorcjantów, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, raportów i zestawień. Współdziała z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania w zakresie publikacji informacji o projektach oraz promocji ich rezultatów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony