Promowane podstrony

Treść strony

  • Działalność naukowa_patenty

Miarą innowacyjności działalności naukowej pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB jest między innymi liczba uzyskanych patentów na wynalazki. Wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony roślin opracowano wspólnie z naukowcami Politechniki Poznańskiej.

Pełną listę opatentowanych wynalazków, których sprzedaż oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach, prezentujemy w tabeli.

Wykaz patentów
Numer patentu Data udzielenia Tytuł patentu Jednostka
240029 07.02.2022 Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-azonia-4-azabicyklo[2.2.2]oktanu oraz anionem pochodzenia naturalnego, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako antyfidanty. Instytut Ochrony Roślin – PIB
240030 07.02.2022 Słodkie ciecze jonowe z kationem bicyklicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
239046 02.11.2021 Nowe słodkie ciecze jonowe z kationem 1-(2-etoksy-2-oksoetylo)-1,1-dimetylo-1-alkiloamoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
239073 02.11.2021 Sposób otrzymywania herbicydowych cieczy jonowych z kationem 4-alkilo-4-metylomorfoliniowym i anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym oraz ich zastosowanie jako herbicydy. Instytut Ochrony Roślin – PIB
238657 20.09.2021 Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-metylo-4-hydroksypiperydyniowym i anionem pochodzącym od kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego, sposób ich otrzymania oraz zastosowanie jako herbicydy. Instytut Ochrony Roślin – PIB
238577 06.09.2021 Nowe sole organiczne z kationem sulfoksoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako atraktanty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
238400 16.08.2021 Amoniowe ciecze jonowe z anionem piperynianowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
238263 02.08.2021 Nowe sole organiczne z kationem sulfoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako atraktanty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
237983 28.06.2021 Sacharyniany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. Instytut Ochrony Roślin – PIB
237098 08.03.2021 Nowe ciecze jonowe z kationem acetylocholiny i anionem herbicydowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Instytut Ochrony Roślin – PIB

Wykaz pozostałych patentów uzyskanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB i inne instytucje naukowe, których współautorami byli pracownicy IOR – PIB.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
Polecamy na wynajem budynek biurowy