Promowane podstrony

Treść strony

  • Działalność naukowa_patenty

Miarą innowacyjności działalności naukowej pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB jest między innymi liczba uzyskanych patentów na wynalazki. Wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony roślin opracowano wspólnie z naukowcami Politechniki Poznańskiej.

Pełną listę opatentowanych wynalazków, których sprzedaż oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach, prezentujemy w tabeli.

Wykaz patentów na wynalazki nadanych przez Urząd Patentowy RP w latach 2018-2019

Numer patentu Data udzielenia  Tytuł Jednostka
233922 2019-12-31 Sposób otrzymywania cieczy jonowych z anionem askorbinianowym. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
233297 2019-09-30 Sole N-benzylotritikonazolu, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229929 2019-09-28 Czwartorzędowe abietyniany1-alkilo-3- metyloimidazoliowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe szkodników magazynowych. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231925 2019-04-30 Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylopropikonazolu z anionem 3,6-dichlo-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin fungicydy i herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231959 2019-04-30 Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionami piroglutaminianowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231526 2019-03-29 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231632 2019-03-29 Bisamoniowe sole z kationem alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionem acesulfamianowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231633 2019-03-29 Zastosowanie cieczy jonowych z kationem dimetylododecylo(karboksymetylo)amoniowym jako
deterenty pokarmowe.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231631 2019-03-29 Nowe słodkie bisamoniowe sole z kationem alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionami
sacharynianowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231598 2019-03-29 Dwufunkcyjne ciecze jonowe z kationem cyprokonazolu i anionem pochodzącym od fenoksykwasu, sposoby ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy i herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231715 2019-03-29 Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylotebukonazolu z anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231443 2019-02-28 Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1, X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionem azotanowym(V), sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako deterenty pokarmowe.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231442 2019-02-28 Ciecze jonowe z anionem glikolanowym oraz kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym), sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231262 2019-02-28 Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo-1,X-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy) albo bis(etano)amino-2,2'-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy), albo buteno-1,4-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy), sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231373 2019-02-28 Protonowe ciecze jonowe z kationem
1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo)imidazoliowym
i anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231440 2019-02-28 Ciecze jonowe z kationem buteno-1,4-bis
(tributyloamoniowym) oraz anionami herbicydowymi z grupy fenoksykwasy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy.
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231439 2019-02-28 Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo) imidazoliowym i anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231441 2019-02-28 Dimleczan alkano-1, X-bis(decylodimetyloamoniowe), sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230985 2019-01-31 Nowe trzeciorzędowe sole organiczne z kationem trimetylosulfoksoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230984 2019-01-31 Nowe sole organiczne z kationem trimetylosulfoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231021 2019-01-31 2-(2,4-Dichlorofenoksy)propioniany alkilobetainianu metylu, sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
231143 2019-01-31 Fenoksyoctany benzetoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230979 2019-01-31 Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionem mrówczanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230983 2019-01-31 2-(2,4-dichlorofenoksy)propioniany alkilodimetylo(karboksymetylo)amoniowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230986 2019-01-31 Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)popionianowym oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230786 2018-12-31 Nowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe i sposób ich wytwarzania oraz zastosowania jako herbicyd. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230785 2018-12-31 Nowe amoniowe ciecze jonowe (4-chloro-2-metylofenoksy)octany(alkoksymetylo)[3-(metakryloiloamino)propylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
230475 2018-10-31 Nowe ciecze jonowe zawierające kation N-benzylo-2-(2-hydroksyetoksy)-N,N-dimetyloamoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229997 2018-09-28 Amoniowe ciecze jonowe z anionem pochodzenia naturalnego i sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229567 2018-07-31 Nowe ciecze jonowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany(alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowe, sposób ich otrzymania oraz zastosowanie jako herbicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229570 2018-07-31 4-Chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylo-bis(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe, sposób otzrymania i zastosowanie jako środek ochrony roślin. • Politechnika Poznańska
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
229316 2018-07-31 Czwartorzędowe sole difenokonazolu z anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowania oraz zastosowania jako fungicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229315 2018-07-31 Nowe czwartorzędowe alkoksymetylowe chlorki tebukonazolu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako inhibitory wzrostu grzybni. • nstytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
229317 2018-07-31 Protonowe sole difenokonazolu z anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
228326 2018-03-30 Argininowe sole fenoksykwasów, sposoby ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. • Politechnika Poznańska
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
228325 2018-03-30 Nowe herbicydowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodimetyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym oraz sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. • Politechnika Poznańska
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
228324 2018-03-30 Protonowe sole flutriafolu sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydów. • Politechnika Poznańska
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
228038 2018-02-28 Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodim etyloamoniowym i anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym oraz sposób ich otrzymywania. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
228021 2018-02-28 Czwartorzędowe abietyniany tetraalkiloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe szkodników magazynowych. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska
228020 2018-02-28 Nowe herbicydowe bisamoniowe sole z kationem alkilodiylo-bis(estanolodietyloamoniowym) z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Poznańska

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony