Promowane podstrony

Treść strony

  • Biblioteka

ARCHIWUM  ZAKŁADOWE  IOR – PIB

Kontakt:

tel.: + 48 61 864 90 25

e-mail: biblioteka@iorpib.poznan.pl

           library@iorpib.poznan.pl

 

PRAWO ARCHIWALNE

1.Ustawa  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz.698, z późn.zm.)

2.Postępowanie z dokumentacją

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 r. Nr 167, poz. 1375)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011 r. Nr 14, poz. 67 )

ZARZĄDZENIA DYREKTORA IOR-PIB W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH

1. Zarządzenie Dyrektora Nr 35/2018 z dnia 25 lipca 2018 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej

2. Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego

LINK DO STRONY Archiwum Państwowego w Poznaniu http://www.poznan.ap.gov.pl/

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony