Promowane podstrony

Treść strony

  • Biblioteka

HISTORIA

Biblioteka Instytutu Ochrony Roślin – PIB powstała w roku 1950 z księgozbiorów Działów Entomologii, Fitopatologii i Ochrony Roślin należącego poprzednio do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Stan Biblioteki wynosił w tym czasie 979 tomów dzieł zwartych i 2442 czasopism.

Od chwili powstania oddziałów instytutu we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Regułach – Oddziały te  zaczęły organizować własne podręczne księgozbiory.

Po likwidacji oddziałów księgozbiory ich zostały przeniesione do Poznania.

W roku 1963 kierownikiem biblioteki była pani mgr Anna Polakowska, która pracowała z panią hrabiną Aliną Łubieńską. W tym roku księgozbiór liczył już 12 000 tomów dzieł zwartych, 5000 tomów czasopism, biblioteka prenumerowała wówczas 64 tytuły zagraniczne i 24 tytuły polskie.

Przy bibliotece powstał również w roku 1951 pod kierunkiem pani mgr Izabeli Teresińskiej Ośrodek Dokumentacji Naukowo–Technicznej. Wykonywano tam analizy bibliograficzne z prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących ochrony roślin. Wykonywano około 1500 analiz rocznie. W latach  1968 do 2010 kierownikiem  biblioteki była  mgr Olga Brzezińska-Gabler.

Od 2010 roku kierownictwo biblioteki objęła mgr Dorota Knop. Pod jej opieką w bibliotece został przeprowadzony generalny remont budynku biblioteki oraz remont i wzbogacenie w pamiątki Izby Pamięci.

Biblioteka pod kierownictwem pani Knop wzięła udział w informatycznym projekcie naukowym „Bezpieczne Struktury Informatyczne  z dostępem do naukowych zasobów IOR – PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego”. Co zaowocowało unowocześnieniem katalogów internetowych biblioteki i modyfikacją bazy bibliograficznej oraz poszerzeniem jej o cyfrowe repozytorium publikacji pracowników IOR, a także zakupem nowoczesnego sprzętu komputerowo-biurowego do digitalizacji.

W marcu 2018 roku biblioteka została zlikwidowana jako jednostka organizacyjna IOR i włączona do obecnego Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania.

Obecnie biblioteka zajmuje się, poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, tworzeniem naukowych baz bibliograficznych i katalogów, szkoleniami studentów w zdobywaniu informacji naukowej, tworzeniem i prowadzeniem Izby Pamięci pracowników IOR oraz  prowadzeniem Archiwum Zakładowego.

Od września 2018 roku biblioteka uczestniczy też w uzupełnianiu ministerialnych baz służących do ewaluacji nauki i pracowników naukowych. Baza PBN - Polska Bibliografia Naukowa (baza danych i portal bibliograficzny)  oraz Zintegrowany Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i  Nauce POL-on.

 

STAN ZBIORÓW

Na koniec roku 2019 księgozbiór  biblioteki naukowej IOR – PIB liczył 27 883 vol. książek i 21 954 jednostek (voluminów) czasopism.

Ilość prenumerowanych czasopism w roku 2019 wynosiła 20 tytułów z czasopism polskich.

W ramach wymiany lub darów do biblioteki wpłynęło 41 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

W ramach digitalizacji  biblioteka udostępnia w wersji on-line 5203  obiekty cyfrowe w postaci skanów lub linków.

Uzupełniane na bieżąco  bazy internetowe biblioteki liczą:

- Baza bibliograficzna 15484 rekordy

- Katalog książek 4657 rekordy

- Katalog czasopism 1202 rekordy zarejestrowanych  tytułów czasopism

 

Biblioteka w roku 2013 wzięła udział w projekcie „Bezpieczne Struktury Informatyczne  z dostępem do naukowych zasobów IOR – PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego” w ramach programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Efektem tego jest Baza wiedzy Instytutu Ochrony Roślin PIB, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz i katalogów tworzonych przez bibliotekę IOR.

Składają się na nią następujące moduły:

1. Baza publikacji pracowników IOR - bibliograficzno-bibliometryczna

2. Baza Projektów pracowników IOR

3. Katalog książek i konferencji

4. Katalog czasopism 

  • -
  • -
  • -

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony