Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Transferu Wiedzy

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania prowadzi działalność usługową w zakresie upowszechniania wyników badań pracowników naukowych Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB.

W strukturze Zakładu funkcjonują redakcje dwóch czasopism naukowych, kwartalników: Journal of Plant Protection Research, Progress in Plant Protection oraz biblioteka posiadająca bogaty księgozbiór, bazy danych bibliograficznych, wydawnictw elektronicznych, katalogów oraz czytelnię. W Zakładzie można nabyć wydawnictwa Instytutu, zapisać się na studia podyplomowe w zakresie integrowanej produkcji czy też uzyskać pomoc w organizacji szkolenia, konferencji dla rolników, doradców, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa oraz firm fitofarmaceutycznych.

Zakład organizuje również wizyty studentów i uczniów szkół rolniczych w Instytucie umożliwiające zapoznanie z profilem i działalnością jednostki.

 

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania oferuje:

  • możliwość publikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych: w języku angielskim Journal of Plant Protection Research (15 pkt MNiSW), w języku polskim Progress in Plant Protection (12 pkt MNiSW),
  • sprzedaż czasopism naukowych i publikacji upowszechnieniowych wydawanych przez Instytut m.in. metodyk integrowanej ochrony roślin, atlasów oraz zaleceń ochrony roślin w wersji drukowanej i on-line,
  • studia podyplomowe w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego,
  • szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin rolniczych,
  • organizację konferencji, szkoleń, seminariów,
  • udostępnianie zbiorów bibliograficznych.

 

BAZA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – ZALECENIA ONLINE link

CZASOPISMA NAUKOWE link

WYDAWNICTWA IOR link

SZKOLENIA link

STUDIA PODYPLOMOWE link

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony