Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Transferu Wiedzy

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Kierownik Zakładu: mgr Anna Pukacka
tel.: +48 61 864 9027
fax: +48 61 867 6301
email: A.Pukacka@iorpib.poznan.pl, upowszechnianie@iorpib.poznan.pl


Składanie zamówień
mgr Szymon Konarski
tel.: +48 61 864 9114
fax: +48 61 867 6301
e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl


Biblioteka
mgr Kinga Andrzejak
tel.: +48 61 864 9025
e-mail: biblioteka@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony