Promowane podstrony

Treść strony

  • Biblioteka

1.WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Biblioteka realizuje zamówienia na dla:
•    pracowników naukowych, studentów i doktorantów uczelni i instytutów w Polsce 
•    wszystkich bibliotek, instytucji naukowych, rolnictwa i przemysłu współpracujących z Biblioteką IOR –PIB w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny: 
•    dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora lub redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawcę i ISBN;
•    dla wydawnictw ciągłych: tytuł czasopisma, rok, tom, numer zeszytu, nazwisko pierwszego autora i tytuł artykułu.
Zamówienia należy składać pocztą elektroniczną  na adres: biblioteka@iorpib.poznan.pl

2. ZESTAWIENIA TEMATYCZNE LITERATURY

Pracownicy biblioteki przygotowują zestawienia tematyczne literatury w oparciu o katalogi własne biblioteki oraz polskie i zagraniczne bazy danych dostępne w bibliotece. Usługi te są nieodpłatne dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów uczelni i instytutów naukowych w Polsce.
Przy zamówieniu kwerendy należy podać: 
•    temat;
•    hasła tematyczne w języku angielskim (jeżeli interesują nas publikacje obcojęzyczne);
•    hasła tematyczne w języku łacińskim (nazwy chorób, patogenów, roślin)
•    język artykułów;
•    zakres czasowy przeglądanej literatury;
Zamówienia należy składać  pocztą elektroniczną: library@iorpib.poznan.pl

 3. CZYTELNIA

Do korzystania ze zbiorów w Czytelni uprawnieni są wszyscy zainteresowani. Czytelnia posiada wolny dostęp do półek.
W Czytelni udostępnia się: 
•    materiały biblioteczne znajdujące się w Czytelni i Magazynie Biblioteki; 
•    prace magisterskie, wyłącznie pracownikom naukowym , studentom i doktorantom na warunkach określonych przez Bibliotekę; 
•    wydawnictwa ciągłe;
•    materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych;
•    komputerowe i tradycyjne katalogi;
•    komputerowe bazy danych pełnotekstowe i bibliograficzne wg obowiązujących umów licencyjnych (jednostanowiskowych lub sieciowych).

4. WYPOŻYCZALNIA

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają: 
•    pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Instytutu Ochrony Roślin – PIB
•    pozostali czytelnicy z kraju i z zagranicy poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony