Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Mierniki dla zadań PW w roku 2014

Zadanie 1.1.

Metodyka integrowanej ochrony owsa dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony prosa dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony gryki dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony grochu siewnego dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony bobiku dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony komonicy zwyczajnej dla producentów.

Opracowano także ulotkę i plakat o integrowanej ochronie roślin.

 

1. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2014. Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami. Wieś Jutra, 3: 5-9.

2. Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H. 2014. Szkodniki też lubią zboża. Zboża, ochrona i prowadzenie łanu. Poradnik eksperta Top Agrar Polska: 148-152.

3. Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. s. W mat. Konf. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. IHAR Bonin, Dźwirzyno, 15–16 maja 2014. Mat. Konf. (ISBN 978-83-87109-83-7): 9–12.

4. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2014. Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami. W: „Rzepak integrowana produkcja. Poradnik dla producentów”. Agro Serwis, wydanie szóste: 59-64.

5. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2014. Integrowana ochrona roślin w praktyce. Nasz Rzepak, 2: 50-51.

6. Pruszyński G. 2014. Pszczoły to najważniejsi zapylacze roślin. Gazeta Olsztyńska, nr 83, Rolnicze ABC: 1.

7. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2014. Jesienna ochrona zbóż przed szkodnikami. Świat Zbóż,26: 29-30.

Zadanie 1.2.

1. Matyjaszczyk E. 2014. Środków ochrony coraz mniej. Agrotechnika 9: 54–55.

2. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie strączkowych. Farmer 4: 128: 129.

3. Krawczyk R. 2014. Desykacja strączkowych. Wiadomości Rolnicze Polska 6(110): 9.

Zadanie 1.3.

1. Wieczorek P., Węgorek P., Protasewicz D., Zamojska J., Budziszewska M., Mrówczyński M., Obrępalska-Stęplowska A. 2014. Changes in the expression of mitochondrial cytochrome oxidase subunits due to pyrethroid intoxication in pyrethroid-resistant pollen beetles, Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae). Journal of Plant Diseases and Protection 121 (2), 89–95.

2. Korbas M. 2014. Odporność sprawców łamliwości źdźbła zbóż na substancje czynne fungicydów. Farmer 10: 70–71.

3. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2014. Biotypes of scentless chamomile Matricaria maritima (L.) ssp. inodora (L.) Dostal and common poppy Papaver rhoeas (L.) resistent to tribenuron methyl in Poland. Journal of Plant Protection Research 54(4), DOI: 10.2478/jppr-2014-0060

4. Węgorek P., Kierzek R., Korbas M. 2014. Najnowsze informacje z monitoringu, Odporność agrofagów na środki ochrony roślin. Przedsiębiorca Rolny 12(02): 68–70.

Zadanie 1.4.

1. Tratwal A., Bocianowski J. 2014. Blumeria graminis f. sp. hordei virulence frequency and the powdery mildew incidence on spring barley in Wielkopolska province. Journal of Plant Protection Research, Vol. 54, No. 1: 28-36.

2. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Danielewicz J., Korbas M., Kubsik K. 2014. Możliwości redukcji stosowania chemicznych środków grzybobójczych w ochronie pszenicy ozimej. Konferencja pt. „Chemistry for agriculure”23-26.11.2014r. Karpacz.

3. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Kubsik K., Tratwal A. 2014. Ochrona pszenicy ozimej przed chorobami przy zastosowaniu systemu wspomagania decyzji. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego ISSN 1232-3578, 3’12 (77): 82-92.

4. Jakubowska M., Bocianowski J., Bandyk A., Nowosad K. 2014. Efficacy of cutworm monitoring used in signaling for the needs of sugar sector. JöKULL JOURNAL, 2014, 64(9): 234-246 IF 1.067, MNiSW 25 pkt.

 

Zadanie 1.5.

1. Remlein-Starosta D. (red. Walczak F.) 2014. Rdza wierzb krzewiastych – M. laricis-epitea Kleb. uprawianych na cele energetyczne. Aneks do Instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji części II, tom I i II wydanej w 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin i części III wydanej w 1976 r. pt.: Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych. ss. 5.

2. Nijak K. (red Walczak F.) 2014. Pryszczarek liściowiec – Dasyneura marginemtorquens Winn. Aneks do Instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji części II, tom I i II wydanej w 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin i części III wydanej w 1976 r. pt.: Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych. ss. 4.

3. Nijak K., Krzymińska J. 2014. The impact of short rotation coppice (SCR) willow on insects diversity. Proceedings of the meeting “Landscape Management for Functional Biodiversity”. Ed. Holland et al. IOBC-WPRS Bulletin 100: 73-76.

Zadanie 1.6.

1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych w warunkach Polski centralnej - materiały szkoleniowe.

2. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na obszarze województwa lubuskiego - materiały szkoleniowe.

3. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych ze szczególnym uwzględnieniem uprawy ziemniaków, na obszarze województwa pomorskiego - materiały szkoleniowe.

4. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na obszarze województwa łódzkiego - materiały szkoleniowe.

5. Upowszechnianie wiedzy o integrowanej ochronie roślin – Program Wieloletni IOR-PIB Poradnik Gospodarski 2014/12: 18-21.

Zadanie 1.7.

1. Wytyczne pobierania próbek do celów urzędowej kontroli jakości ś.o.r. i pozostałości ś.o.r. w płodach rolnych.

Zadanie 1.8.

1. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Swoboda W., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M. Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Szala J., Szponik M. 2014. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012). Progres in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 54 (2): 219:230.

2. Materiały z 10 th European Pesticide Residue Workshop, Dublin, Ireland: Nowacka A., Gnusowski B., Drożdżyński D., Walorczyk S.,Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas. 2014. Official Testing of Pesticide Residues in Polish Crops in 2013.

Zadanie 1.9.

1. Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze razem z wnioskami.

2. Siuda A., Miszczyk M., Płonka M. 2014. Pola „chronione” podróbkami ze wschodu. Przedsiębiorca Rolny 12/2014: 6-9.

Zadanie 1.10.

1. Raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2013.

2. Raport z badania zużycia środków ochrony roślin – rok 2014.

3. Obliczenia wskaźnika ponadnormatywnych pozostałości pestycydów w płodach rolnych.

Zadanie 2.1.

1. Tomalak, M., Filipiak, A. (2014). Bursaphelenchus fagi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), an insect pathogenic nematode in Malpighian tubules of the bark beetle, Taphronychus bicolor Herbst. (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European beech, Fagus silvatica L. Nematology 16, 591-606. IF=1,245.

Zadanie 2.2.

1. Bereś P.K. 2014. Dwa gatunki, które nie odpuszczają. Rolnik Dzierżawca 6: 68–71.

2. Bereś P.K. 2014. Stonka kukurydziana – koniec kwarantanny i co dalej? Kukurydza 2: 34–38.

3. Bereś P.K. 2014. Monokultura a stonka kukurydziana. Farmer 2: 42–49.

Zadanie 2.3.

1. Dobosz R., Wieczorek P., Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2014. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne. ISBN 978-83-64655-00-5. 30ss.

Zadanie 2.4.

1. Hasiów-Jaroszewska B, Minicka J, Pospieszny H. 2014.Cross-protection between different pathotypes of Pepino mosaic virus representing Chilean 2 genotype. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(5) 2014, 177-185 (IF 0, 522, MNISW 20).

2. Zarzyńska-Nowak A., Hasiów-Jaroszewska B., Borodynko N., Pospieszny H. 2014. Wykrywanie i charakterystyka izolatów wirusa B chryzantemy (Chrysanthemum virus B, CVB) w Polsce. Progress in Plant Protection 54 (4) DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-080.

3. Pospieszny H., N. Borodynko. 2014. Seed transmission of Tomato torrado virus in pepper (Capsicum annuum). XVI internat. Congress on MolecularPlant Microbe Interaction, 6-10 July 2014, Rhodes, Greece, P168.

Zadanie 2.5.

1. Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J, Krawczyk K., Zwolińska A. 2014. Diagnostyka Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w kontekście przeżywalności bakterii w materiale roślinnym. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, 15-16 maja 2014  str. 57-58.

2. Maćkowiak- SochackaA., Krawczyk K. 2014 The impact of environmental conditions on survival rate of bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus during process of utilization of infected potato wastes. 13th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Shanghai (Chiny), 8-13 czerwca 2014. Abstracts, pp. 104-105.

 

Zadanie 2.6.

1. Rataj-Guranowska M. (red.) 2014. Symptomy chorób roślin i morfologii ich sprawców. Zeszyt 11, Tom I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 44.

2. Rataj-Guranowska M., Pukacka A. 2014. Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (ulotka).

Zadanie 2.7.

1. Fiedler Ż., Jeszke A., Kucharczyk H., Obrępalska-Stęplowska A. 2014. Recent developments in the diagnostic approaches for agriculturally important Frankliniella species detection. IOBC Ghent 2014 Conference– Integrated control in protected crops, 14.09-18.09 Gandawa. Abstracts: 69.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony