Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Konferencja pt ,, Program Wieloletni IOR-PIB jako wsparcie polskiego rolnictwa w dziedzinie ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczania strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

                W dniach 19-20 listopada 2015 roku odbyła się w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Konferencja podsumowująca wykonanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB w latach 2011-2015. Na konferencji przedstawiano rezultaty badań uzyskane zarówno w roku 2015 jak i efekty wymierne realizowanych zadań otrzymane w trakcie trwania Programu Wieloletniego.

W skład Komisji oceniającej wykonanie zadań wchodzili:

- dr Krzysztof Kielak, MRiRW Departament Hodowli i Ochrony Roślin,

- mgr Małgorzata Malec, MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin,

- mgr Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

- mgr Dariusz Wiraszka, z-ca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

- prof. dr hab. Danuta Sosnowska, Dyrektor IOR-PIB,

- prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, z-ca Dyrektora IOR-PIB ds. naukowo-badawczych,

- mgr Piotr Falger, Gł. Księgowy.

W Konferencji wzięło udział 81 osób, w tym przedstawiciele MRiRW, GIORiN, WIORiN, instytutów branżowych, doradztwa rolniczego, szkół rolniczych, COBORU i samych producentów rolnych.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony