Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Obszar tematyczny I

1. INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN ORAZ OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA.

Zadanie 1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Zadanie 1.2. Analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych upraw małoobszarowych

Analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych upraw małoobszarowych

Zadanie 1.3. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.

Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.

Zadanie 1.4. Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

Zadanie 1.5. Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Zadanie 1.6. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin.

Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin.

Zadanie 1.7. Opracowanie podstaw statystycznych działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Opracowanie podstaw statystycznych działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zadanie 1.8. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Zadanie 1.9. Wykonywanie analiz jakości substancji aktywnych i środków ochrony roślin.

Wykonywanie analiz jakości substancji aktywnych i środków ochrony roślin.

Zadanie 1.10. Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem tych środków .

Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem tych środków .

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony