Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Obszar tematyczny I

1. INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN ORAZ OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA.

Zadanie 1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Zadanie 1.2. Analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych upraw małoobszarowych

Analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych upraw małoobszarowych

Zadanie 1.3. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.

Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.

Zadanie 1.4. Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

Zadanie 1.5. Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Zadanie 1.6. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin.

Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin.

Zadanie 1.7. Opracowanie podstaw statystycznych działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Opracowanie podstaw statystycznych działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zadanie 1.8. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Zadanie 1.9. Wykonywanie analiz jakości substancji aktywnych i środków ochrony roślin.

Wykonywanie analiz jakości substancji aktywnych i środków ochrony roślin.

Zadanie 1.10. Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem tych środków .

Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem tych środków .

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.