Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Obszar tematyczny II

2. OCHRONA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZED PRZEDOSTAWANIEM I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH I INNYCH ORGANIZMÓW STANOWIĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA.

Zadanie 2.1. Określenie obszarów potencjalnego występowania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz opracowanie optymalnej strategii zwalczania.

Określenie obszarów potencjalnego występowania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz opracowanie optymalnej strategii zwalczania.

Zadanie 2.2. Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte).

Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte).

Zadanie 2.3. Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.

Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.

Zadanie 2.4. Określenie zakresu występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna wirusów kwarantannowych lub gospodarczo ważnych oraz ocena ryzyka porażenia przez nowe wirusy.

Określenie zakresu występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna wirusów kwarantannowych lub gospodarczo ważnych oraz ocena ryzyka porażenia przez nowe wirusy.

Zadanie 2.5. Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Zadanie 2.6. Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

Zadanie 2.7. Charakterystyka genetyczna oraz identyfikacja wciornastków Thrips palmi Karny i Frankliniella occidentalis Pergande przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Charakterystyka genetyczna oraz identyfikacja wciornastków Thrips palmi Karny i Frankliniella occidentalis Pergande przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.