Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Obszar tematyczny II

2. OCHRONA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZED PRZEDOSTAWANIEM I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH I INNYCH ORGANIZMÓW STANOWIĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA.

Zadanie 2.1. Określenie obszarów potencjalnego występowania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz opracowanie optymalnej strategii zwalczania.

Określenie obszarów potencjalnego występowania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz opracowanie optymalnej strategii zwalczania.

Zadanie 2.2. Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte).

Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte).

Zadanie 2.3. Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.

Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.

Zadanie 2.4. Określenie zakresu występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna wirusów kwarantannowych lub gospodarczo ważnych oraz ocena ryzyka porażenia przez nowe wirusy.

Określenie zakresu występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna wirusów kwarantannowych lub gospodarczo ważnych oraz ocena ryzyka porażenia przez nowe wirusy.

Zadanie 2.5. Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Zadanie 2.6. Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

Zadanie 2.7. Charakterystyka genetyczna oraz identyfikacja wciornastków Thrips palmi Karny i Frankliniella occidentalis Pergande przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Charakterystyka genetyczna oraz identyfikacja wciornastków Thrips palmi Karny i Frankliniella occidentalis Pergande przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony