Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Program Wieloletni - 2011 rok

Zadanie 1.5. Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Program Wieloletni - 2012 rok

Zadanie 1.5. Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

Program Wieloletni - 2013 rok

Zadanie 1.5 Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.
Zadanie 2.3 Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.
Zadanie 2.5 Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Program Wieloletni - 2014 rok

Zadanie 1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony