Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Mierniki dla zadań PW w roku 2012

 

Zadanie 1.1

1.   Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla producentów.

1a. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców.

2.   Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla doradców.

2a. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów.

3.   Metodyka integrowanej ochrony lucerny siewnej dla producentów i doradców.

4.   Metodyka integrowanej ochrony soi dla producentów.

5.   Metodyka integrowanej ochrony słonecznika dla producentów.

Zadanie 1.2

1. Matyjaszczyk Ewa. 2012. Uprawy małoobszarowe. Sposób na legalną ochronę. Top-Agrar, 7: 102–105.

2. Remlain-Starosta D., Nijak K., Krzymańska J., Wojciechowski R. 2012. Zróżnicowanie w porażeniu przez agrofagi polskich odmian i klinów wierzb (salix spp.) uprawianych na cele energetyczne. Fragm. Agron. 29 (2): 105–114.

Zadanie 1.3

1. Moores G., Węgorek P., Zamojska J., Field L., Philippou D. 2012. The effect of a piperonyl butoxide/tau-fluvalinate mixture on pollen beetle (Meligethes aeneus) and honey bees (Apis mellifera). Pest Management Science 68(5): 795–800. DOI 10.1002/ps.2328 (IF 2,251).

2. Adamczewski K., Matysiak K. 2012. The mechanism of resistance to ALS-inhibiting herbicides in biotypes of wind bent grass (Apera spica-venti L.) with cross and multiple resistance. Polish Journal of Agronomy 10: 3–8.

3. Zamojska J., Malinowski H. 2012. Integrowana metoda ochrony roślin a odporność agrofagów na pestycydy w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1222–1226.

4. Węgorek P., Zamojska J., Ruszkowska M. 2012. Odporność agrofagów na środki ochrony roślin. s. 8–11. W: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2012. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa: 328 ss.. ISBN: 978-83-61574-29-3

Zadanie 1.4

1. Jakubowska M., Walczak F., Lipa J.J. 2012. Determination of effective degree-day for supporting chemical control against cutworms (Lep. Noctuinae) in the sugar beet. Journal of Agricultural Science and Technology A 2(3A): 314-326.

2. Jakubowska M., Ławiński H., Bandyk A. 2012. Monitoring rolnic (Noctuidae) jako element integrowanej ochrony buraka cukrowego. [The monitoring kutworms as part of integrated pest of sugar beet.] Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(2): 229–234.

3. Jakubowska M., Ławiński H. 2012. Monitoring rolnic w integrowanej ochronie roślin – możliwości wykorzystania dla przemysłu cukrowniczego. Gazeta Cukrownicza 4: 144–148.

Zadanie 1.5

1. Walczak F. 2012. Paciornica pszeniczna (Contarinia tritici Kirby). Aneks do „Instrukcji dla Służby Ochrony Roślin z Zakresu Prognoz, Sygnalizacji i Rejestracji” część II, tom I i II wydana w 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin i część III wydana w 1976 r. pt.: Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych (red. Walczak F.) Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin IOR – PIB Poznań. ss. 4.

2. Walczak F. 2012. Pryszczarek pszeniczny (Sitodiplosis mosellana Géhin). Aneks do „Instrukcji dla Służby Ochrony Roślin z Zakresu Prognoz, Sygnalizacji i Rejestracji” część II, tom I i II wydana w 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin i część III wydana w 1976 r. pt.: Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych (red. Walczak F.) Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin IOR – PIB Poznań. ss. 4.

3. Walczak F., Tratwal A. 2012. “Occurrence and harmfulness of more important diseases and pests in winter wheat and oil-seed rape in Poland in 2011” Poster „47 Croation and 7th International Symposium on Agriculture” 13-17.02.2012 (Chorwacja, Opatija).

Zadanie 1.6

Materiały szkoleniowe:

1. Wybrane problemy integrowanej ochrony kukurydzy oraz zbóż w warunkach północno-wschodnich rejonów Polski.

2. Integrowana ochrona zbóż jarych i ozimych w warunkach południowych rejonów Polski.

3. Integrowana ochrona zbóż i kukurydzy w warunkach klimatycznych południowo-wschodnich rejonów Polski.

4. Problemy integrowanej ochrony buraka cukrowego w warunkach północno-zachodniej Polski.

5. Wolny S. 2012. Najważniejsze gatunki szkodliwych nicieni – objawy, szkodliwość, profilaktyka i integrowane metody zwalczania. Materiały Studiów Podyplomowych IOR-PIB w zakresie integrowanej ochrony roślin w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej.

Zadanie 1.7

1. Sprawozdanie z zadania 1.7., zawierające wytyczne dla PIORiN, dotyczące pobierania środków ochrony roślin, w celu kontroli ich jakości oraz wytyczne dotyczące pobierania próbek płodów rolnych, w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin. Wytyczne te zawarte są w pełnej wersji sprawozdania jako załączniki nr 2 i 5.

Zadanie 1.8

1. Szczegółowy raport roczny: „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

2. A. Nowacka, B. Gnusowski, S. Walorczyk, D. Drożdżyński, M. Raczkowski, A. Hołodyńska, D. Frąckowiak, A. Wójcik, A. Ziółkowski, M. Przewoźniak, W. Swoboda, U. Rzeszutko, I. Domańska, J. Jurys, B. Łozowicka, P. Kaczyński, E. Rutkowska, M. Jankowska, I. Hrynko, E. Szpyrka, J. Rupar, K. Rogozińska, A. Kurdziel, M. Słowik‐Borowiec, J. Szala, M. Szponik, M. Michel. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1106–1116.

Zadanie 1.9

1. Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze i wnioski.

Zadanie 1.10

1. Załącznik nr 1 (zawarty w pełnej wersji sprawozdania) składający się z trzech części:

-część I - Analiza danych dotyczących zużycia środków ochrony roślin w latach 2007-2012,

- część II - Analiza danych dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w płodach  rolnych w latach 2004-2011,

- część III - Analiza danych dotyczących jakości środków ochrony roślin w latach 2004-2012.

2. Załącznik nr 2.

Raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin - rok 2011 oraz z badania zużycia środków ochrony roślin – rok 2012.

3. Załącznik nr 3.

Rozliczenie roczne 2012 zadania 1.10. wraz z załącznikami nr 3, 4, 5 (pełna wersja).

Zadanie 2.1

1. Filipiak, A. 2012. Konkurencyjność reprodukcyjna Bursaphelenchus mucronatus i xylophilus we wspólnym środowisku rozwoju (in vitro). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1081–1086.

Zadanie 2.2

1. Bereś P.K., Konefał T. 2012. Stonka kukurydziana w Polsce – występowanie oraz metody zwalczania. Wieś Jutra 3/4: 58–63.

2. Bereś P.K. 2012. Stonka kukurydziana nie odpuszcza. Agroserwis 10: 16–18.

Zadanie 2.3

1. Karnkowski W., Kaczmarek A., Dobosz R., Wieczorek P., Obrępalska-Stęplowska A. 2012. Wystąpienie mątwika agresywnego Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) na terytorium Polski. Prog. in Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 52 (4): 1087–1192.

Zadanie 2.4

1. Hasiów-Jaroszewska B,  Borodynko N,  Figlerowicz M, Pospieszny H. 2012. Two types of defective RNAs arising from the tomato black ring virus genome. Archives of Virology 157, (3) 569–572 (IF 2.02).

2. Hasiów-Jaroszewska B, Rymelska N, Pospieszny H, Borodynko N. 2012 Defective RNAs associated with Tomato Black ring virus collected from zucchini. 17th Annual Meeting of the RNA Society, RNA 2012, Ann Arbor, Michigan, May 29- June 2, p. 480.

3. Pospieszny H., Budziszewska M., Wieczorek P., Borodynko N., Obrępalska-Stęplowska A. 2012. Występowanie wirusa mop-top ziemniaka (Potato mop-top virus) w Polsce. „Nowe patogeny i choroby roślin”:32–33.

Zadanie 2.5

1. Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J., Zwolińska A., Krawczyk K. 2012. Wpływ temperatury, wilgotności oraz pH otoczenia na przeżywalność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1123–1126.

Zadanie 2.6

1. Rataj-Guranowska M., Pukacka A. (red.) 2012. „Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 178 ss. ISBN 978-83-63400-35-4.

2. Na III Konferencji Naukowej ,,Nowe patogeny i choroby roślin” w Skierniewicach (17-18 kwiecień 2012 r.) przedstawiono 2 postery:

  • Stępniewska–Jarosz S., Pukacka A., Tyrakowska M., Rataj-Guranowska M. 2012: Hainesia lythri, Pilidium concavum, Coniella fragariae, Truncatella sp. – nowe patogeny truskawki w Wielkopolsce. Streszczenia II Konferencji „Nowe patogeny i choroby roślin”. str. 58. Skierniewice 16-17 kwietnia 2012.

  • Pukacka A., Łukaszewska-Skrzypniak N., Tyrakowska M., Sadowska K., Rataj-Guranowska M. 2012: Wpływ wybranych fungicydów na nowe dla Polski patogeny truskawki. Streszczenia II Konferencji „Nowe patogeny i choroby roślin”. str. 73. Skierniewice 16-17 kwietnia 2012.

Zadanie 2.7

1. Jeszke A., Fiedler Ż., Obrępalska-Stęplowska A. 2012 Analiza sekwencji rDNA wielkopolskich populacji wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 511–514.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony