Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe
 • logo_INNOWACYJNA_GOSPODARKA
 • logo_POIR

Projekty zrealizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane w ramach
Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (POIR) i Innowacyjna Gospodarka (POIG)

 

 • „Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (2016–2019)

  Umowa: POIR. 01.01.01-00-1881/15
  Wartość projektu: 3 590 674,03 zł
  Kierownik: Roman Szewczyk (ZP-H „Agromix”)

 

 • „Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR – PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 (2013–2015)

          Umowa: POIG.02.03.00-30-105/13
          Wartość projektu: 5 957 548,07 zł
          Dofinansowanie UE: 4 308 353,55 zł
          Kierownik: mgr Dariusz Gruchot (IOR – PIB)

 

 • „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności LAPESTY”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 (2009–2014)

          Umowa: POIG.02.01.00-20-105/09
          Wartość projektu: 6 797 913,33 zł
          Dofinansowanie UE: 5 575 666,67 zł
          Kierownik: prof. dr hab. Bożena Łozowicka (IOR – PIB)

 

 • „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 (2009–2012)

          Umowa: POIG.02.01.00-30-069/09
          Wartość projektu: 17 829 396 zł
          Dofinansowanie UE: 14 570 400 zł
          Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR – PIB)

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony